המכללה למיסים וחשבונאות

קורס יועצי מס

באישור ובפיקוח מועצת יועצי המס בישראל

מטרת הקורס

מטרת הקורס היא הכשרת הלומדים למקצוע ייעוץ המס, תוך הכנתם לבחינות הנערכות ע"י מועצת יועצי המס לקבלת תעודת יועץ מס מוסמך.

היקף הלימודים

הלימודים נמשכים כשנתיים:

 • מסלול חשבונאות               :  כ- 200 שעות לימוד.
 • מסלול מיסים (א' + ב' + ג') :  כ- 560 שעות לימוד.
 • סה"כ כללי                        :  כ- 760 שעות לימוד.

תנאי קבלה

 •  תושב ישראל (מעל גיל 18)
 • בעל תעודת בגרות מלאה, או תעודה מקבילה לתעודת בגרות שאושרה ע"י משרד החינוך, או בעל 
 • תואר אקדמאי, או מי שסיים 12 שנות לימוד ועבר בהצלחה שתי בחינות המחליפות את הצורך בתעודת 
 • בגרות: בחינה בחשיבה כמותית ובחינה במבוא למשפט ומשטר מדינת ישראל   
 • תעודת סוג 2 בהנהלת חשבונות מטעם משרד הכלכלה (התמ"ת), או תעודת הנהלת חשבונות 
 • מתקדם מטעם משרד הכלכלה (התמ"ת), או הכשרה רלוונטית אחרת
 • תעודת יושר ממשטרת ישראל

תעודה

תעודת יועץ מס מוסמך תוענק למסיימי הקורס שיעמדו בבחינות ההסמכה שנערכות ע"י מועצת יועצי המס ולאחר תקופת התמחות של שנה כמפורט בחוק יועצי המס.

למסיימים שיעמדו בכל דרישות התוכנית תוענק תעודת גמר של המכללה למיסים ולחשבונאות.

תכנית הלימודים

 

נושא

תכנית הלימודים החדשה משנת 2013, כוללת הכנה ל-4 בחינות:

בחינה בחשבונאות

משך הבחינה: 4.5 שעות

שעות לימוד: 200 שעות

 

 • כללי החשבונאות המקובלים
 • תיאומי בנק
 • חייבים
 • זכאים
 • מלאי
 • פחת
 • מרכז וסניפים
 • קבלנים
 • משגור
 • שותפויות
 • עסקה משותפת
 • אשראי תעודות
 • חברות
 • שחזור חשבונות
 • חשבונאות על בסיס מזומן ועל בסיס מצטבר
 • חישובים מסחריים וידיעה מסחרית כללית
 • בקרה ומבדק פנימי
 • נהלי ביקורת ותקני ביקורת
 • זיופים וטעויות
 • מעילות
 • ביקורת הכנסות והוצאות
 • ביקורת רכוש והתחייבות
 • ביקורת מערכות מידע ממוחשבות
 • דוחות כספיים

בחינה במיסים א'

משך הבחינה: 3.5 שעות

שעות לימוד: 188 שעות

 • הכנסות, פטורים ושיעורי המס
 • הוצאות
 • קיזוז הפסדים
 • מיסוי תאגידים
 • הליכי שומה
 • תרגול

בחינה במיסים ב'

משך הבחינה: 3.5 שעות

שעות לימוד: 184 שעות

 

 • חוק מס ערך מוסף
 • רווח הון
 • מיסוי מקרקעין
 • מיסוי בינלאומי
 • הקצאת מניות לעובדים
 • העברת נכסים לחברה – סעיפי 104
 • תרגול

בחינה במיסים ג'

משך הבחינה: 3.5 שעות

שעות לימוד: 188 שעות

 

 • הליכי גביה – ניכויים, מקדמות ועונשין
 • ניהול ספרים
 • מיסוי היחיד וקופות גמל
 • הצהרת הון
 • זכויותיו וחובותיו של יועץ המס ואתיקה מקצועית
 • המוסד להחלטות מיסוי
 • חוק עידוד השקעות הון
 • תרגול

מועדי הבחינות

בחינות לרישוי יועצי מס מתקיימות על-ידי מועצת יועצי המס בשני מועדים כל שנה:

 • המועד ראשון – יולי/אוגוסט.
 • המועד השני – דצמבר/ינואר/פברואר.

בכל מועד מתקיימות ארבע הבחינות : בחשבונאות, במיסים א', במיסים ב', במיסים ג'

מיקום הבחינות

בנייני האומה, שדרות שז"ר 1 (מול תחנה מרכזית), ירושלים.

ערעורים על הבחינות

נבחן שקיבל בבחינה ציון של 50 נקודות ומעלה והוא חולק על הציון שניתן לו, רשאי לערער בכתב על הציון. הערעור יוגש בכתב למועצת יועצי המס או למי שהוסמך מטעמה לא יאוחר מ-40 יום מהיום הנקוב בהודעה בדבר ציון הבחינה.

מועצת יועצי המס או מי שהוסמך מטעמה יודיע למערער על החלטתו לא יאוחר מ-60 יום  מיום הגשת הערעור. ההחלטה תהיה סופית.

מי שקיבל ציון נמוך מ- 35 נקודות, לא יוכל לשוב ולהיבחן במועד הבא באותה בחינה.

אגרות

 • אגרת כל בחינה – 477 ₪.
 • אגרת כל ערעור – 118 ₪.

למאגר הבחינות לחץ כאן »