המכללה למיסים וחשבונאות

קורס ניתוח דוחות כספיים

מטרת הקורס
ניתוח ואבחון מצבה הכלכלי של חברה נחשב מאז ומתמיד לאחד הנושאים החשובים בתחום העיסקי והכספי.
הדרך היחידה לקצר את תהליך האבחון היא על ידי מעקב שוטף אחר הדוחות הכספיים של החברה ואיתור המגמות כבר בשלב הראשוני להתהוותן.
ניתוח הדוחות מספק מידע המאפשר לקבל את ההחלטות המתאימות בעיתוי הנכון.
מטרת הקורס היא הקניית כלים לקריאה וניתוח דוחות כספיים, הקניית כלים לניתוח בעיות תוך שליטה מעמיקה בעסק ותרגום המסקנות הלכה למעשה תוך קבלת החלטות מתאימות.

היקף הלימודים
כ- 40 שעות אקדמיות

קהל היעד
הקורס מיועד למנהלים, מנהלי חשבונות ואנשי כספים, בעלי מניות, שותפים ומשקיעים פוטנציאלים.

תעודה
למסיימים תוענק תעודת השתתפות בקורס מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות. 

תכנית הלימודים

נושא

  תכנית לימודים

ניתוח דוחות כספיים

 1. מבנה הבעלות ואיתנות הפיננסית של החברה
 2. מקורות המידע העומדים לרשות המנתח הפיננסי 
 3. הנחת היסוד והעקרונות החשבונאיים
 4. דוחות כספיים : מאזן, רווח והפסד, דוח תזרים מזומנים
 5. דוחות מותאמים לאינפלציה ודוחות מאוחדים
 6. ניתוח מגמות במאזנים
 7. ניתוח מגמות בדוח רווח והפסד
 8. ניתוח יחסים פיננסיים
 9. יחסי נזילות
 10. יחסי רווחיות
 11. יחסי מבנה ההון – מנוף פיננסי
 12. יחסי היעילות התפעולית
 13. מדדים שיווקים
 14. מדדים תפעוליים
 15. ניתוח תזרים מזומנים
 16. מדדי הישרדות, מדדי סיכון ותוכניות הבראה של חברות שכשלו
 17. הערכת שווי חברה בשיטות שונות
 18. ניתוח דוחות ענפיים
 19. תרגול והדגמות של חברות הנסחרות בבורסה