המכללה למיסים וחשבונאות

קורס ביקורת פנימית


מטרת הקורס
לימוד התשתית החוקית לפעולות מוסדות הביקורת הפנימית במגזרים השונים וכן היבטים שונים הקשורים לעבודת מבקרי הפנים בישראל ובעולם.

קהל יעד
• בעלי השכלה חשבונאית אקדמית
• רואי חשבון
• מתמחים בראיית חשבון
• חשבים
• מנהלי כספים
• מנהלי חשבונות ראשיים או סגניהם

תעודה
למסיימים תוענק תעודת השתתפות בקורס מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות. 

היקף הלימודים
כ- 80 שעות אקדמיות.

תכנית הלימודים

נושא

 תכנית לימודים

ביקורת פנימית

 1. התפתחות הביקורת הפנימית - רקע היסטורי
 2. חוק הביקורת הפנימית, יתר החוקים הרלבנטיים ויישומם הלכה למעשה
 3. קביעת תוכנית הביקורת
 4. עריכת סקר מוקדם בכל נושא ביקורת
 5. עריכת עבודת השטח
 6. כתיבת טיוטת דו"ח הביקורת וקבלת תגובת המבוקרים לטיוטה
 7. כתיבת הדו"ח הסופי, הכולל המלצות ביחס לשינויים נדרשים בבקרות הניהוליות
 8. מעקב אחר ביצוע ההמלצות על ידי הגוף המבוקר
 9. יחסי מבקר - מבוקר - נוכחות הביקורת
 10. הביקורת הפנימית ברשויות ציבוריות ומקומיות, בתאגידים עסקיים ואחרים
 11. משמעותה של ביקורת פנימית בעידן המחשוב
 12. תכונות המחשב המעניינות את הביקורת הפנימית
 13. ניהול עבודת הביקורת בסיוע המחשב
 14. אבטחת מערכות מידע ממוחשבות
 15. ביקורת חקירתית- תאוריה ופרקטיקה
 16. שלבי הביקורת החקירתית
 17. ביקורת חקירתית לעומת ביקורת רגילה
 18. מוסדות הביקורת החקירתית בישראל
 19. אחריותו של רו"ח
 20. הביקורת בראי בתי- המשפט
 21. דילמות אתיות בעבודת הביקורת
 22. שאלון ביקורת לדוגמא