המכללה למיסים וחשבונאות

קורס חשב שכר

הקורס מהווה הכנה לבחינות משרד התמ"ת (משרד העבודה לשעבר)

מטרות הקורס
הקניית כלים לחשב השכר תוך העמקת ועדכון יסודי של הידע בתחום המיסוי, ביטוח לאומי, דיני עבודה וביטוח פנסיוני.

הקורס מיועד
הקורס מיועד לקהל הרחב אשר מתעניין בתחום חשבות השכר.

דרישות קדם
 • 12 שנות לימוד
 • תעודת הנהלת חשבונות סוג 1 או ניסיון מוכח בעבודה מעשית.

היקף הלימודים
כ - 130 שעות לימוד אקדמיות. ביניהן כ- 30 שעות מרתון עד לבחינה.

תעודה
תעודת גמר מטעם משרד התמ"ת תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס, מעבר בציון מינימאלי של 60 נקודות בבחינה העיונית , מעבר בחינה מעשית בהצלחה.


תכנית הלימודים

נושא

  תכנית לימודים

מס הכנסה

 1. פקודת מס הכנסה
 2. תקנות מס הכנסה

חוקים שונים

 1. חוק ביטוח לאומי
 2. חוק ביטוח בריאות ממלכתי
 3. חוק שכר מינימום
 4. חוק הגנת שכר
 5. חוק שעות עבודה ומנוחה
 6. חוק עבודת נשים
 7. חוק פיצויי פיטורים
 8. הסכם קיבוצי וצו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה
 9. חוק חופשה שנתית
 10. חוק דמי מחלה
 11. חוק עבודת הנוער

הכנת משכורות

 1. הכנת גיליון משכורת
 2. איסוף המידע לרישום שכר
 3. חישוב שכר עבודה
 4. חישוב שכר שעות נוספות
 5. חישוב שכר עבודת לילה
 6. חישוב שכר ימי המנוחה
 7. הפעלת שכר עידוד וחישוב פרמיות
 8. חישוב מס הכנסה מעובדים
 9. חישוב דמי ביטוח לאומי
 10. חישוב ביטוח בריאות ממלכתי
 11. הכנת תלושי שכר ידני