המכללה למיסים וחשבונאות

קורס הכשרת מנהלים

מבוא
ההתפתחויות, ההתמודדויות העסקיות והחידושים בתחום הניהול העסקי מעמידה אתגר ניהולי המחייב הרחבת ידע והתמקצעות בענפי הניהול השונים .קורס זה נועד להקנות ידע תיאורטי מעמיק בשילוב כלים מעשיים ויישומיים על מנת לתמוך, להכשיר ולהוביל את המנהל בתהליכי קבלת ההחלטות על סמך שיקולים הנשענים על ידע והתנסות מעשית בתחום.

מטרת הקורס
 • רכישת כלים יישומיים בתהליכי קבלת החלטות פיננסיות ומשפטיות.
 • הקניית ראיה עסקית מקיפה בתחום הניהול הפיננסי והמשפטי.

היקף הלימודים
כ- 96 שעות אקדמיות

קהל היעד
הקורס מיועד למנהלים המבקשים להרחיב אופקים לרכוש ידע תיאורטי ויישומי ולעוסקים בתחומים מקצועיים המיועדים לתפקידי ניהול.

תעודה
תעודת גמר מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס.

תכנית הלימודים
נושא
תכנית הלימודים

היבטים פיננסיים

 • מבוא לכלכלה וכלכלת ישראל.
 • חשבונאות.
 • ניהול פיננסי.
 • תמחור וניתוח דוחות פיננסיים.
 • מימון.
 • ניהול וניתוח סיכונים פיננסיים.
 • היבטי מיסוי.
 • שוק ההון.

היבטים משפטיים

 • מבוא למשפט.
 • דיני חוזים.
 • דיני חברות.
 • דיני שטרות ומסמכים סחירים.
 • דיני עבודה.
 • משפט עסקי וביטוח.
 • אתיקה בניהול ואחריות חברתית.