המכללה למיסים וחשבונאות

קורס מיסוי היחיד

מטרות הקורס
  • הקניית ידע מעמיק בתחום מיסוי היחיד.
  • להכשיר את המשתתפים לטפל במיסוי היחיד בתחום המעשי.
  • לשפר את הביטחון המקצועי של המשתתפים.

קהל היעד
  • בעלי זיקה לתחום.
  • חשבים.
  • מנהלים.
  • מנהלי כספים.
  • מנהלי חשבונות.
  • יועצי מס.
  • רואי חשבון.
  • עורכי דין.

היקף הלימודים
כ - 40 שעות לימוד אקדמיות (8 מפגשים).

תכנית הלימודים
נושא
תכנית הלימודים
  • חישוב נפרד.
  • חישוב מאוחד.
  • חישוב "נפרד כפוי".
  • בני זוג.
  • זיכויים וניכויים אישיים.
  • יגיעה אישית.
  • אי-תלות.
  • תכנון מס.
  • משפחה אומנת.
  • משק חקלאי.

נקודות זיכוי וזיכויים אישיים

  • תושב ישראל.
  • האזור ועובדים זרים.
  • עולה חדש.
  • נסיעות.
  • זיכוי לאישה.
  • בן זוג שכלכלתו עליו.
  • בן זוג עוזר.
  • משפחה חד-הורית.
  • הורים החיים בנפרד.
  • גרוש שנשא אשר אחרת.
  • נער/ה.
  • בן זוג שהיה נשוי בחלק מהשנה.
  • החזקת קרוב במוסד.
  • נטול יכולת.
  • זיכוי בעבודת משמרות.
  • זיכויים באזורי פיתוח.
  • זיכוי תרומות.
  • ניכוי וזיכוי בגין הפקדות לקופות גמל.
  • עקרונות מיסוי קופות גמל לתגמולים, קצבה וקרן השתלמות.
  • קופות גמל וקרנות השתלמות – כללים למשיכה כדין
  1. מיסוי מכשירים פיננסיים ושוק ההון.
  2. מיסוי השכרת דירה למגורים.
  3. מיסוי מוניטין.
  4. מעבר מיחיד לחברה.
  5. מיסוי אופציות לעובדים.
  6. פטורים והקלות מס.
  7. ניכוי הוצאות לשכיר.
  8. דוחות מקוצרים בגין הכנסות מחו"ל.
  9. זיכוי ממיסי חוץ.
  10. מענקי פרישה ומוות.
  11. קצבאות.
  12. פריסת הכנסות לשנים הבאות ולשנים הקודמות.
  13. הגרלות והכנסות בשיעורי מס מיוחדים.
  14. תושב ישראל, שינוי תושבות.
  15. מס יציאה/הגירה (שינוי תושבות).
  16. הגשת דוחות שנתיים.
  17. הצהרות הון והשוואות הון.
  18. הליכי שומה, השגה וערעור.