המכללה למיסים וחשבונאות

קורס מס ערך מוסף

מטרות הקורס
• הקניית ידע מעמיק במס ערך מוסף.
• להכשיר את המשתתפים לטפל במס ערך מוסף בתחום המעשי.
• לשפר את הביטחון המקצועי של המשתתפים.

קהל היעד
• חשבים
• מנהלים
• מנהלי כספים
• מנהלי חשבונות
• בעלי זיקה לנושא המע"מ והכספים
• יועצי מס
• רואי חשבון
• עורכי דין

היקף הלימודים
כ - 40 שעות לימוד אקדמיות (8 מפגשים).

תעודה
תעודת גמר מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס.

תכנית הלימודים

נושא

 תכניתלימודים

מס ערך מוסף

 1. מבוא לחוק מע"מ
 2. החייב במס והגדרת עוסק
 3. הגדרת המונח טובין וחשיבותו
 4. הגדרת טובת הנאה והגדרת זכות לעניין מע"מ
 5. הגדרת מכר, השכרה, שכר מכר, הפקעה וחלוט בתמורה
 6. עוסק – עוסק מורשה ועוסק פטור
 7. עסקה- וחשיבות ההגדרה לצורך הטלות מס
 8. שירות – וההבדל בין מכר לבין מתן שירות
 9. עסקת אשראי והפקדת כספים
 10. מחיר העסקה
 11. מקום העסקה במכירת נכס ובמתן שירותים
 12. החייב בתשלום המס
 13. מועד החיוב במס
 14. מע"מ בשיעור אפס
 15. פטור ממע"מ
 16. ניכוי מס תשומות
 17. חשבוניות
 18. מע"מ בהקשר להטבות עובדים
 19. מע"מ עובדים זרים
 20. מע"מ כלי רכב – ברכישה, בליסינג, בשוטף ובמכירה
 21. היבטים שונים במע"מ
 22. היבטי מע"מ בחובות אבודים
 23. מע"מ בשל אירוח, כיבודים, הוצאות עודפות
 24. פטור ממע"מ ביצוא טובין, ושירותים לחו"ל
 25. תשומות המשמשות להנפקת מניות ורכישת מניות
 26. אחריות מנהלים ועובדים
 27. קביעת שומה השגה וערעור
 28. מועדי דיווח מיוחדים עדכוני סכומים וטפסים
 29. חוזרים מקצועיים
 30. פסקי דין
 31. תרגול, ניתוח ודיון
 32. פורום שאלות ותשובות