המכללה למיסים וחשבונאות

קורס הכשרת טכנאי P.C. ורשתות תקשורת

רקע
השימוש במחשבים וברשתות תקשורת הולך ומתרחב ומהווה כיום חלק אסטרטגי בלתי נפרד מפעילותו של כל ארגון. מציאות זו יוצרת דרישה מוגברת לטכנאים בעלי מיומנות וידע בתחומי ה -  P.C. ובתחום רשתות התקשורת גם יחד.
בוגרי מסלול הכשרה ייחודי זה יוכלו לתת תמיכה טכנית בהפעלה השוטפת של המחשבים, התקשורת, הציוד ההיקפי והרשת.

קהל יעד
מועמדים המבקשים לרכוש מקצוע כטכנאי מחשבים אישיים ומנהלי רשתות.

מטרת הקורס
 • הקניית ידע תאורטי ומעשי נרחב ומעמיק  בכל הנדרש לשם התקנת ותחזוקת מחשבים אישיים.
 • יכולת תמיכה ואיתור תקלות במחשבים אישיים.
 • התקנה וניהול רשתות תקשורת.

היקף הלימודים
כ- 130 שעות אקדמאיות.

תעודה
תעודת גמר מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס.

שיטות הלימוד
הקורס כולל חומר עיוני, הרצאות פרונטליות, דיונים וסימולציות .

תכנית הלימודים

תאור הקורס

 תכנית הלימודים

קורס הכשרת טכנאי P.C. ורשתות תקשורת

 • מושגי יסוד ברשת תקשורת ושירותים שונים אשר היא מספקת.
 • סוגי רשתות, מקומית מול מרחבית (LAN/ WAN ) .
 • טופולוגיות רשת שונות ,תקשורת אקטיבית ופאסיבית.
 • טכנולוגיות רשת נפוצות (   ETHERNET, ADSL, ATM ועוד..)
 • ציוד רשתות נפוץ (נתב , רכזת ,  GATEWAY ועוד..)
 • פרוטוקול TCP/IP  וחלוקת כתובות ברשת.
 • התקנה פיסית של רשתות תקשורת החל מרמת הכנת הכבילה ועד להגדרת התחנות ברשת לעבודה.
 • עבודה ברשת מול קבוצות מחשבים WORKGROUP/DOMAIN )
 • הגדרת מחשבים ומשתמשים תחת שירותי שרת (DHCP, DNS, NAT ) .
 • הכרות עם עולם האינטרנט, בניית חסימות מפני כניסה זדונית .
 • בניית אתרים בתוכנות שונות.