המכללה למיסים וחשבונאות

קורס מצגות אקדמיות באנגלית

מטרת הקורס
העולם האקדמי בארץ בורך באנשי מקצוע רבים המציגים את פרי מחקריהם בכנסים בין-לאומיים. במסגרת קורס מצגות אקדמיות באנגלית נרכשים כלים יעילים ושיטתיים בתחום מיומנויות הפרזנטציה באנגלית. כלים אלו תורמים באופן משמעותי לשיפור הצגת התכנים האקדמיים באנגלית, ומאפשרים מיצוי טוב יותר של היעדים האקדמיים.
קורס מצגות אקדמיות באנגלית מיועד לפיתוח מיומנויות הפרזנטציה האקדמית באנגלית, תוך כדי שיפור הכישורים הלשוניים הרלוונטיים בשפה זו .

היקף הלימודים
כ- 80 שעות אקדמיות.

קהל היעד
הקורס מיועד לאנשי אקדמיה במוסדות להשכלה גבוהה בארץ .

תעודה
לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם תוענק תעודת גמר מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות.

תכנית הלימודים

תאור הקורס

 תכנית הלימודים

קורס מצגות אקדמיות באנגלית

  • מילים ומשפטי מפתח במתן פרזנטציות.
  • שיפור השטף והדיוק בשפה .
  • הרחבת אוצר המילים .(vocabulary)
  • שימוש במבנים דקדוקיים .
  • גישור על פערים תרבותיים .
  • תכנון ובניית הפרזנטציה.
  • תרגול מובנה במתן פרזנטציות (שפה, שפת גוף, שימוש בעזרים טכניים ועוד).