המכללה למיסים וחשבונאות

קורס מצגות עסקיות באנגלית

מטרת הקורס
קורס מצגות עסקיות באנגלית מיועד לאנשי עסקים ישראליים המייצגים את הפרויקטים ואת החברות שלהם בחו"ל.
רכישת כלים יעילים ושיטתיים בתחום מיומנויות הפרזנטציה באנגלית תורמת באופן משמעותי למטרה זו .

קורס מצגות עסקיות באנגלית מיועד לפיתוח מיומנויות הפרזטציה העסקית, תוך כדי שיפור הכישורים הלשוניים הרלוונטיים בשפה זו .

היקף הלימודים
כ- 80 שעות אקדמיות.

קהל היעד
הקורס מיועד לאנשי עסקים ולכל המעוניינים לשפר את מיומנויות הפרזנטציה באנגלית .

תעודה
לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם תוענק תעודת גמר מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות.

תכנית הלימודים

תאור הקורס

 תכנית הלימודים

קורס מצגות עסקיות באנגלית

  • אוצר מילים ומשפטי מפתח במתן פרזנטציות.
  • שיפור השטף והדיוק בשפה.
  • הרחבת אוצר המילים .(vocabulary)
  • שימוש במבנים דקדוקיים.
  • גישור על פערים תרבותיים.
  • תכנון ובניית הפרזנטציה .
  • תרגול מובנה במתן פרזנטציות (שפה, שפת גוף, שימוש בעזרים טכניים ועוד).