המכללה למיסים וחשבונאות

לוחות דרושים, השמה וכח אדם