המכללה למיסים וחשבונאות
סניף קרית גת»
תיכון שלאון

כתובת :
רח' שדרות העצמאות 30


סניפים