המכללה למיסים וחשבונאות

מפת האתר

פתח הכל  |  סגור הכל

 ביה"ס לחשבונאות ומיסים
 ביה"ס לביטוח ופיננסים
 ביה"ס ליועצי השקעות
 ביה"ס למקצועות הנדל"ן
 ביה"ס למזכירות ומינהל
 ביה"ס למחשבים ותקשורת
 ביה"ס לשפות
 קישורים
 מבצע החודש – לנרשמים לקורס חשב שכר בכיר
 מבצע החודש לנרשמים לקורס מרתון לנכשלים בייעוץ מס
 החלה ההרשמה לקורס מרתון מיסים א' ו-ב' של מועצת רואי החשבון !
 החלה ההרשמה לקורס דיני מיסים א' ו-ב' של מועצת רואי החשבון !
 ימי עיון והשתלמויות
 חשב שכר בכיר
 מרתון לנכשלים בייעוץ מס
 חשב שכר בכיר – בחינת יוני 2008
 תיקון מס' 39 לחוק עבודת נשים
 תיקון לחוק דמי מחלה - מחלת ילד
 בית הספר לביטוח ופיננסים
 ההתיישנות בתביעת מבטחים בשל ביטוח כפל היא 7 שנים ולא 3 שנים
 תביעת מפרק בנק צפון אמריקה ביטוח מעילות
 בסוף אוגוסט 2007 פורסמו שלושה חוזרי פיקוח חדשים
 לשכת רואי החשבון בישראל - הכנס השנתי הראשון לחשבי שכר יוצא לדרך !
 הזכאות לפנסיה מקיפה לכל עובד בישראל נכנסה לתוקפה ב- 1.1.2008.
 הכנסת אישרה מס הכנסה שלילי וחלוקה שוויונית של נטל המס מ- 1.1.2008.
 בדבר ניכוי הוצאות החזקת רכב ושווי שימוש ברכב צמוד נכנסו לתוקפן ב- 1.1.2008.
 הכנסת אישרה מיני רפורמה בביטוח לאומי מ- 1.1.2008.
 רואים רחוק רואים שקוף – קבצי הנהלת חשבונות במבנה אחיד לשימוש מפקחי המס