בחרו עמוד

לוח חופשות 2019 – 2020

חופשת הקיץ

חופשת הקיץ 2019 תחל בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים ביום שני 1 ביולי 2019.

בבתי הספר העל יסודיים תחל ביום שישי 21 ביוני.

פתיחת שנת הלימודים

הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי הספר העל-יסודיים ובכיתות יג’ – יד’ יתחילו ביום ראשון, א’ באלול התשע”ט, 1 בספטמבר 2019.

ראש השנה

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון, שני ושלישי, כ”ט באלול התשע”ט עד ב’ בתשרי התש”פ, 30-29 בספטמבר 2019 ו-1 באוקטובר 2019.

הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג’ בתשרי התש”פ, 2 באוקטובר 2019.

יום הכיפורים

ערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי, ט’-י’ בתשרי התש”פ, 9-8 באוקטובר 2019.

הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י”א בתשרי התש”פ, 10 באוקטובר 2019.

חג הסוכות

ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י”ד בתשרי התש”פ, 13 באוקטובר 2019, עד יום שלישי, כ”ג בתשרי התש”פ, 22 באוקטובר 2019.

הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ”ד בתשרי התש”פ, 23 באוקטובר 2019.

חג הסיגד

יום רביעי, כ”ט במרחשוון התשע”ט, 27 בנובמבר 2019.

חג הסיגד הוא יום לימודים.

חנוכה

מיום שלישי, כ”ו בכסלו התש”פ, 24 בדצמבר 2019, עד יום שני, ב’ בטבת התש”פ, 30 בדצמבר 2019.

הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג’ בטבת התש”פ, 31 בדצמבר 2019.

ט”ו בשבט

יום שני, ט”ו בשבט התש”פ, 10 בפרואר 2020.

יום ט”ו בשבט הוא יום לימודים.

פורים

הימים שני, שלישי ורביעי, י”ג, י”ד ו-ט”ו באדר התש”פ, 11-9 במרס 2020.

הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ט”ז באדר  התש”פ, 12 במרס 2020.

פסח

מיום שלישי, ו’ בניסן התש”פ, 31 במרס 2020, עד יום חמישי, כ”ב בניסן התש”פ, 16 באפריל  2020.

הלימודים יתחדשו ביום שישי, כ”ג בניסן התש”פ, 17 באפריל 2020.

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום שלישי, כ”ז בניסן  התש”פ, 21 באפריל 2020.

יום הזיכרון לשואה ולגבורה הוא יום לימודים.

יום הזיכרון לחללי צה”ל

יום שלישי, ד’ באייר התש”פ, 28 באפריל 2020.

יום הזיכרון לחללי צה”ל הוא יום לימודים.

יום העצמאות

יום רביעי, ה’ באייר התש”פ, 29 באפריל 2020.

הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ו’ באייר תש”פ, 30 באפריל 2020.

ל”ג בעומר

יום שלישי, י”ח באייר התש”פ, 12 במאי 2020.

הלימודים יתחדשו ביום רביעי, י”ט באייר התש”פ, 13 במאי 2020.

יום ירושלים

יום שישי, כ”ח באייר התש”פ, 22 במאי 2020.

יום ירושלים הוא יום לימודים.

חג השבועות

ערב החג, החג ואסרו חג, הימים חמישי, שישי ושבת, ה’-ז’ בסיוון התש”פ, 28-30 במאי 2020.

הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ח’ בסיוון התש”פ, 31 במאי 2020.

חופשת הקיץ

בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום שלישי, ח’ בתמוז התש”פ, 30 ביוני 2020.

בתי הספר העל-יסודיים, במפת”נים ובכיתות יג-יד תסתיים השנה ביום שישי, כ”ז בסיוון התש”פ, 19 ביוני 2020 (התאריך הוקדם בשל השבת).