המכללה למיסים וחשבונאות

הגשת ערעורים

המכללה למיסים ולחשבונאות עוסקת מזה שנים רבות בהכנת תלמידים שנכשלו בבחינה לאתגר של מעבר הבחינה, ובהגשת ערעורים.

המכללה למיסים ולחשבונאות פיתחה מיומנות רבה בהגשת ערעורים. הערעורים נבדקים על ידי מרצה ותיק ומנוסה, רואה חשבון ועורך דין בהשכלתו.

תהליך הגשת הערעור מורכב משני שלבים :
בשלב הראשון - נבצע בדיקת כדאיות וסיכויי הצלחה. במשך מספר שעות המרצה יעבור על הבחינה שלכם ויעריך את סיכויי הערעור.
הניסיון שנצבר בקרב צוות המכללה למיסים ולחשבונאות מראה כי פעמים רבות ניתן לשפר את ציון הבחינה בנושאים שלהלן :

  1. ספירה לא נכונה של הנקודות.
  2. אי בדיקת שאלה או סעיף.
  3. הורדה מיותרת של נקודות.
  4. טעות בניסוח שאלה.
  5. טעות בקביעת התשובה הנכונה.
  6. טעות בסימוני התשובות הנכונות במבחן.

בשלב השני - עובר המבחן לתהליך של כתיבת נוסח הערעור.

עלות הגשת הערעור (בש"ח) :

שם הבחינה

בדיקת כדאיות וסיכויי הצלחה

כתיבת הערעור

בונוס על הצלחה

סה"כ כולל מע"מ

חשב שכר בכיר

500

500

500

1,500

יועצי מס - מיסים

500

1,500

1,500

3,500

יועצי מס - חשבונאות

500

1,500

1,500

3,500

ראיית חשבון – מיסים א'

500

1,500

1,500

3,500

ראיית חשבון – מיסים ב'

500

1,500

1,500

3,500

רשות ני"ע – מקצועית א'

500

1,500

1,500

3,500

רשות ני"ע – מקצועית ב'

500

1,500

1,500

3,500



הערות :
  • 50% מסה"כ התשלום עבור עלות הגשת הערעור  (כולל מע"מ) יעשה רק במקרה של הצלחה וקבלת ציון "עובר" !

  • תלמידים המעוניינים בכתיבת הערעור בעצמם, ישאו בתשלום עבור בדיקת הכדאיות והבונוס בלבד.