המכללה למיסים וחשבונאות

החלטות ועדות כופר


להלן החלטות ועדות הכופר של רשות המיסים, החל משנת המס 2006.
החלטות ועדות הכופר של רשות המיסים עוסקות בתיקים שלהלן:

 •  מס הכנסה.
 •  מיסוי מקרקעין.
 •  מכס ובלו.
 •  מס ערך מוסף.


ההחלטות כוללות התייחסות למקרה הנדון באותו תיק בו התקבלה החלטה, ובכלל זה:

 •  שם החשוד.
 •  מקצוע החשוד.
 •  סעיף העבירה.
 •  סכום העבירה.
 •  שנות המס הרלבנטיות.
 •  החלטת הוועדה.
 •  תמצית נימוקי ההחלטה.

תוכן המידע הכלול בהחלטות אינו מהווה ייעוץ ואין להסתמך עליו לשם קבלת החלטה כל שהיא או הימנעות מהחלטה כל שהיא. 

 

שנת המס

הורדת המדריך כקובץ PDF 

מחצית שנייה - שנת 2012

להורדת ההחלטה - לחץ כאן.

מחצית ראשונה - שנת 2012

להורדת ההחלטה - לחץ כאן.

מחצית שנייה - שנת 2011

להורדת ההחלטה - לחץ כאן.

מחצית ראשונה - שנת 2011

להורדת ההחלטה - לחץ כאן.

מחצית שנייה - שנת 2010

להורדת ההחלטה - לחץ כאן.

מחצית ראשונה - שנת 2010

להורדת ההחלטה - לחץ כאן.

מחצית שנייה - שנת 2009

להורדת ההחלטה - לחץ כאן.

מחצית ראשונה - שנת 2009

להורדת ההחלטה - לחץ כאן.

מחצית שנייה - שנת 2008

להורדת ההחלטה - לחץ כאן.

מחצית ראשונה - שנת 2008

להורדת ההחלטה - לחץ כאן.

מחצית שנייה - שנת 2007

להורדת ההחלטה - לחץ כאן.

מחצית ראשונה - שנת 2007

להורדת ההחלטה - לחץ כאן.

שנת 2006

להורדת ההחלטה - לחץ כאן.