בחרו עמוד

הגבלות על שימוש בשיקים, במסגרת חוק צמצום השימוש במזומן –  החל מ-1/7/2019 

ביום 1/7/2019 נכנסו לתוקף הגבלות על שימוש בשיקים, במסגרתן הבנק לא יפרע שיק בסכום כלשהו, אם שם מקבל התשלום (המוטב) אינו מופיע בשיק. הבנק לא יפרע שיק שסכומו מעל 10,000 ₪ אם יש בו יותר מהיסב אחד, אלא אם ההיסב השני הוא לגוף פיננסי מפוקח. הגוף הפיננסי שקיבל את השיק יכול להסב אותו לגוף פיננסי מפוקח אחר. הבנק לא יפרע שיק מוסב שסכומו מעל 10,000 ₪  אם שם המוטב ומספר זהותו, וכן שם הנסב, אינם רשומים בגב השיק.

ההגבלות מחייבות פורמט אחיד בצד הקדמי של השיק והשינוי העיקרי יהיה החלפת המיקום של החתימה ושל התאריך. בנוסף, קיימת חובת הדפסת טבלה בגב של שיק סחיר (שלא שאינו “למוטב בלבד”). ניתן יהיה להמשיך ולהשתמש בשיקים שברשותכם בפורמט הישן, עד להודעה חדשה, אך תוך הקפדה על הרישום הנחוץ בגב השיק, לפי ההנחיות הנ”ל.