בחרו עמוד

“חשבי שכר בכירים” יקרים,

כתוצאה מעליה לפי צו פיקוח המחירים, החל ממשכורת חודש אוגוסט 2023 ואילך, חלה עליכם החובה לעדכן בתלושי המשכורת של העובדים את רכיבי השכר “נסיעות לעבודה”.
להלן התעריפים של נסיעה בתחבורה הציבורית, החל מיום 1.8.202 ואילך:
מרחק בקילומטרים/מחיר לנסיעה בודדת: 
0-15 ק”מ / 6 ₪
15-40 ק”מ / 13 ₪
40-70 ק”מ / 18 ₪
75-120 ק”מ / 18 ₪
120-225 ק”מ / 30.5 ₪
מעל 225 ק”מ / 90 ₪
מרחק בקילומטרים/חופשי יומי: 
0-15 ק”מ: 14 ₪
15-40 ק”מ: 27 ₪
40-70 ק”מ: 36 ₪
75-120 ק”מ: 36 ₪
120-225 ק”מ: 60.5 ₪
מעל 225 ק”מ: 83 ₪
מרחק בקילומטרים/חופשי ארצי: 
0-15 ק”מ: 252 ₪
15-40 ק”מ: 252 ₪
40-70 ק”מ: 252 ₪
75-120 ק”מ: 252 ₪
120-225 ק”מ: 252 ₪
מעל 225 ק”מ: 684 ₪
לפי “צו הרחבה בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה”, מעסיק מחויב לשלם לעובד “נסיעות לעבודה”, לפי הנמוך מבין 3 החלופות להלן:
חלופה ראשונה – עלות הנסיעות באוטובוס ציבורי, כפול מספר הנסיעות לעבודה בפועל.
חלופה שנייה – כרטיס חודשי-חודשי (באם קיים), ממקום המגורים של העובד אל מקום העבודה של העובד.
חלופה שלישית – תקרה שנקבעה בצו הנ”ל בסך 22.60 ₪ ליום (הלוך + חזור), כפול מספר הנסיעות לעבודה בפועל.