בחרו עמוד

הארכת הנחיה לאכיפה פלילית ומנהלית בדבר הוראות הנוגעות לבודק שכר מוסמך לפי החוק להגברת אכיפה, מיום 18/2/2019

 

ביום 18/2/2019 פרסם משרד העבודה הודעה לפיה ההנחיה לא תוארך פעם נוספת מעבר לתאריך 10/7/2019 וכי לאחר תאריך זה יוכלו לשמש כבודקי שכר רק רואי חשבון שקיבלו תעודת הכרה לפי החוק.