בחרו עמוד

החזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה לשנת 2019

בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי החזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה, המחיר המקסימלי ליום נסיעה לעבודה הוא בסך של 26.40 ₪ ליום וזאת החל מיום 1.1.2014.