בחרו עמוד

תקנה 5 לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), מחייבת פריסה של כל תשלום חד פעמי (“תשלום נוסף”), כאשר שיעורו שווה או גבוה מ- 25% משכר המינימום לחודש במשק.

שכר המינימום במשק עלה החל מאפריל 2023 ואילך כלהלן:

לעובד חודשי: 5,571.75 ₪.

לפיכך, החל ממשכורות אפריל 2023 ואילך, הסכום הקובע לפריסת שכר לביטוח לאומי: 1,393 ₪ בחודש.

בנוסף, עלה שכר המינימום החל ממשכורות אפריל 2023 ואילך לעובדים נוספים כלהלן:

לעובד יומי: 6 ימים בשבוע – 222.87 ₪.
לעובד יומי: 5 ימים בשבוע – 257.16 ₪.
לעובד שעתי: 182 שעות בחודש – 30.61 ₪.