בחרו עמוד
על פי הוראות סעיף 13 לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ״ג–1993, כל
מעסיק חייב למסור לעובד או לפנסיונר טופס 106.
החובה של המעסיק למסור טופס 106 לעובד או לפנסיונר היא עד 31 במרץ של כל שנת מס (בגין שנת המס הקודמת).
טופס 106 הוא סיכום של כל המשכורות וכל התשלומים ששילם המעסיק לעובד או לפנסיונר בשנת המס אליה מתייחס טופס 106.
בנוסף טופס 106 כולל את כל ניכויי החובה (מס הכנסה, ביטוח לאומי, דמי בריאות) וכן את כל התשלומים לקופות גמל, לקרנות פנסיה, ולקרנות השתלמות שהופיעו בתלושי המשכורת או בתלוש הפנסיה לאורך אותה שנת מס.
טופס 106 הוא הלכה למעשה אישור בדבר תשלומים וניכויים בשנת מס פלונית.
טופס 106משמש את העובדים וכן את מקבלי הפנסיה בשעה שהם מגישים דו”ח שנתי למס הכנסה לצורך בקשה להחזר מס, או בקשה לתיאום מס הכנסה או בקשה לקבלת גמלה או לקבלת קצבה מאת המוסד לביטוח לאומי.
עד כה, עובד או פנסיונר שהיו מעוניינים להגיש בקשה למס הכנסה לקבלת החזרי מס עבור שנות מס קודמות, או להגיש בקשה כל שהיא למוסד לביטוח לאומי, ולא שמרו את טופסי 106 הרלוונטיים לאותן שנים, נאלצו לפנות אל המעסיקים.
כאשר אותו עובד או פנסיונר פנו אל המעסיקים, הסתבר להם שחלק מהמעסיקים סגרו את העסק או החברה בה עבדו.
במקרה כזה העובדים או הפנסיונרים נאלצו לגשת אל משרדי מס הכנסה באזור המגורים שלהם ולמלא טופס בקשה מיוחד על מנת לקבל את טופסי 106 עבור אותם שנות מס ממס הכנסה.
החל מיולי 2023 אין צורך יותר להגיע פיזית אל משרדי רשות המסים באזור המגורים❗️.
כל שהעובד או הפנסיונר מתבקשים לעשות הוא להיכנס לאזור האישי שלהם באתר רשות המיסים ולהפיק טופס 106 עבור שנות המס הקודמות (עד 6 שנים אחורה)❗️.
הזמינות הזו של טופס 106 מקלה באופן משמעותי על תהליך הגשת בקשות לרשויות המס השונות לשנים הקודמות.
לכן, במידה ומגיע לכם החזרי מס ממס הכנסה – עד 6 שנים אחורה – תוכלו החל מיולי 2023 ביתר קלות לקבל אותו ממס הכנסה.
בהצלחה רבה לכולם❗️.