בחרו עמוד

ביום 3/1/2024 פרסמו הנחיות רשות המסים. החל משנת 2024 תובא בחישוב המס 1 נקודת זיכוי נוספת לכל ילד, להורים לילדים בטווח הגילאים 6-17 שנים, וזאת בהשוואה לשנים 2022 ו-2023.

החל משנת 2024, בעבור כל ילד בטווח הגילאים 6-17 שנים:

– גברים יהיו זכאים ל-1 נקודת זיכוי.

– נשים יהיו זכאיות ל-2 נקודות זיכוי.

טבלה המסכמת את מתן נקודות הזיכוי

נקודות זיכוי לאישה נשואה ולהורה במשפחה חד הורית שילידו בחזקתו (ומקבל קצבת ילדים בגינם):

גיל הילד בשנת המס הוראת שעה ל 2022, 2023 מ – 2024
6-12 2 2
13-17 1 2

 

נקודות זיכוי לגבר נשוי ולהורה במשפחה חד הורית שילדיו אינן בחזקתו או שאינו מקבל קצבת ילדים בגינם:

גיל הילד בשנת המס הוראת שעה ל 2022, 2023 החל מ – 2024
6-12 1 1
13-17 0 1