בחרו עמוד

הערכת סיכון של השקעה בחברה היא תהליך שבו מגדירים, מודדים ומנטרים את הסיכונים הכרוכים בהשקעה בחברה. תהליך זה חשוב לכל משקיע, שכן הוא מאפשר לו לקבל החלטות מושכלות לגבי השקעותיו.

הסיכונים הכרוכים בהשקעה בחברה יכולים להיחלק לשתי קטגוריות עיקריות: סיכונים פנימיים וסיכונים חיצוניים.

סיכונים פנימיים הם סיכונים הנובעים מתוך החברה עצמה, כגון:

 • סיכונים עסקיים: סיכונים הקשורים לפעילות העסקית של החברה, כגון: שינויים בשוק, תחרות, פגמים במוצרים או בשירותים, וכו’.
 • סיכונים פיננסיים: סיכונים הקשורים למצב הפיננסי של החברה, כגון: חובות, מזומנים, רווחיות, וכו’.
 • סיכונים ניהוליים: סיכונים הקשורים לניהול החברה, כגון: יעילות, מודעות סיכונים, וכו’.

סיכונים חיצוניים הם סיכונים הנובעים מגורמים חיצוניים לחברה, כגון:

 • סיכונים כלכליים: סיכונים הקשורים למצב הכלכלי הכללי, כגון: אינפלציה, ריבית, וכו’.
 • סיכונים רגולטוריים: סיכונים הקשורים לחקיקה ורגולציה, כגון: שינויים בחקיקה, רפורמות, וכו’.
 • סיכונים טכנולוגיים: סיכונים הקשורים להתפתחויות טכנולוגיות חדשות, כגון: תחרות, השפעה על הפעילות העסקית, וכו’.

הערכת סיכון של השקעה בחברה כוללת את השלבים הבאים:

 1. זיהוי הסיכונים: בשלב זה מזהים את כל הסיכונים הכרוכים בהשקעה בחברה, הן סיכונים פנימיים והן סיכונים חיצוניים.
 2. מדידת הסיכונים: בשלב זה מודדים את מידת הסיכון של כל סיכון מזוהה.
 3. ניהול הסיכונים: בשלב זה מפתחים אסטרטגיה לניהול הסיכונים, כגון: הימנעות מהשקעה בחברה, הפחתת הסיכון באמצעות השקעה במספר חברות, ביטוח, וכו’.

תהליך הערכת סיכון של השקעה בחברה הוא תהליך דינמי, שכן הסיכונים הכרוכים בהשקעה יכולים להשתנות עם הזמן. משקיע צריך לעדכן את הערכת הסיכון שלו באופן קבוע, בהתאם למידע חדש המתקבל.

ניתוח דוחות כספיים כחלק מהערכת סיכון של השקעה בחברה

ניתוח דוחות כספיים הוא חלק חשוב מהערכת סיכון של השקעה בחברה. הדוחות הכספיים מספקים מידע חשוב על מצבה הפיננסי של החברה, כגון: הכנסות, הוצאות, רווחים, מזומנים, חובות, וכו’.

ניתוח דוחות כספיים יכול לסייע למשקיע להבין את הפעילות העסקית של החברה, את היכולת שלה לייצר רווחים, ואת היציבות הפיננסית שלה.

להלן מספר גורמים חשובים שיש לקחת בחשבון בניתוח דוחות כספיים כחלק מהערכת סיכון של השקעה בחברה:

 • הכנסות: חשוב לבחון את מגמת ההכנסות של החברה, על מנת להעריך את יכולתה לייצר רווחים.
 • הוצאות: חשוב לבחון את מגמת ההוצאות של החברה, על מנת להעריך את היעילות שלה.
 • רווחים: חשוב לבחון את רמת הרווחיות של החברה, על מנת להעריך את יכולתה להחזיר את ההשקעה.
 • מזומנים: חשוב לבחון את מצבת המזומנים של החברה, על מנת להעריך את יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה.
 • חובות: חשוב לבחון את רמת החובות של החברה, על מנת להעריך את הסיכון הפיננסי שלה.

ניתוח דוחות כספיים הוא תהליך מורכב, הדורש הבנה של מושגים פיננסיים בסיסיים. אם אתם לא בטוחים כיצד לנתח דוחות כספיים, מומלץ להתייעץ עם מומחה.

מדידת הסיכונים במהלך הערכת סיכון של השקעה בחברה

מדידת הסיכונים במהלך הערכת סיכון של השקעה בחברה היא שלב חשוב, שכן היא מאפשרת למשקיע להבין את מידת הסיכון של ההשקעה.

ישנן מספר דרכים למדוד סיכונים, כגון:

 • מדדי סיכון: קיימים מדדים סטנדרטיים למדידה של סיכונים, כגון: סיכון שוק, סיכון אשראי, סיכון ריבית, וכו’.
 • מודלים כמותיים: קיימים מודלים כמותיים שיכולים לשמש למדידה של סיכונים, כגון: מודל VaR, מודל Beta, וכו’.
 • הערכה סובייקטיבית: במקרים מסוימים, משקיעים עשויים להשתמש בהערכה סובייקטיבית של הסיכונים, על סמך ידע וניסיון אישי.

בחירת השיטה למדידת הסיכונים תלויה במאפייני ההשקעה ובמטרות המשקיע.

גורמים חשובים שיש לקחת בחשבון בעת מדידת הסיכונים במהלך הערכת סיכון של השקעה בחברה:

 • סוג הסיכון: חשוב להבחין בין סוגי סיכונים שונים, כגון: סיכונים עסקיים, סיכונים פיננסיים, סיכונים רגולטוריים, וכו’.
 • היקף הסיכון: חשוב להעריך את היקף הסיכון, כגון: ההשפעה הפוטנציאלית של הסיכון על התשואה של ההשקעה.
 • הסבירות של הסיכון: חשוב להעריך את הסבירות של הסיכון, כגון: הסיכוי שהסיכון יתגשם.

מדידת הסיכונים היא תהליך חשוב, שיכול לסייע למשקיעים לקבל החלטות מושכלות לגבי השקעותיהם.