בחרו עמוד

השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר בחודש ינואר 2024

 

על פי סקר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – שכר ממוצע לינואר 2024 לעובד ישראלי שבקישור הבא:

 

 

ריכוז נתוני הסקר

 

1. השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 13,171 ש”ח, עלייה של 5.8% לעומת ינואר 2023 (12,451 ש”ח).
2. השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (מנוכה במדד המחירים לצרכן החודשי) היה 11,238 ש”ח, עלייה של 3.1% לעומת ינואר 2023 (10,904 ש”ח).
3. מספר משרות השכיר היה 3.906 מיליון, עלייה של 0.5% לעומת דצמבר 2023 (3.886 מיליון) וירידה של 2.5% לעומת ינואר 2023 (4.005 מיליון).
4. אומדני הבזק לחודש פברואר 2024 אומדני הבזק מתבססים על נתונים חלקיים, הקיימים בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
5. שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים – לפי אומדני ההבזק לחודש פברואר 2024 השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של כלל העובדים היה 13,297 ש”ח, עלייה של 10.7% לעומת פברואר 2023 (12,009 ש”ח).
6. השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של העובדים הישראלים היה 13,533 ש”ח, עלייה של 9.2% לעומת פברואר 2023 (12,399 ש”ח).
7. משרות שכיר – לפי אומדני ההבזק לחודש פברואר 2024 מספר משרות השכיר של סך כל העובדים היה 4.084 מיליון, עלייה של 0.6% לעומת ינואר 2024 (4.060 מיליון) וירידה של 4.0% לעומת פברואר 2023 (4.253 מיליון).
8. מספר משרות השכיר של העובדים הישראלים (מתוך מספר משרות השכיר של סך כל העובדים) היה 3.926 מיליון, עלייה של 0.5% לעומת ינואר 2024 (3.906 מיליון) וירידה של 1.6% לעומת פברואר 2023 (3.991 מיליון).