בחרו עמוד

רשימת ימי עיון מתוכננים ל”חשבי שכר בכירים”
באישור ובפיקוח לשכת רואי החשבון בישראל

ההשתלמות מאושרת על ידי לשכת רואי חשבון כחלק מתוכנית ההשתלמות שעל חשב שכר בכיר לעבור מידי שנה

מטרת ההשתלמות 
ע”פ תקנון לשכת רואי חשבון כל “חשב שכר בכיר מוסמך”, נדרש להשתתף מדי שנה בשלושה ימי עיון, בהיקף של 15 שעות אקדמיות בשנה, על מנת לשמור על תוקף התעודה ועל ההופעה ברשימת חשבי שכר מוסמכים.

ההשתתפות בימי רענון אלה מאפשרת לחשב השכר, אשר עבר בהצלחה את בחינות הלשכה, להתרענן בכל השינויים ובכל העדכונים שחלו במהלך השנה, וכך לעמוד בדרישות הלשכה לצורך המשך רישום במאגר הלשכה כ”חשב שכר בכיר מוסמך” . 

במסגרת זו, תעודכן רשימת חשבי שכר מוסמכים  במועדים הבאים, על מנת להבטיח שייכללו בה, רק מי שהשתתפו בימי העיון כנדרש.
תלמידים שלא ישתתפו בימי עיון כנדרש, יימחקו מהרשימה במסגרת תאריך עדכון הרשימה.

שמות המשתלמים בימי העיון יועברו ללשכה, מדי שנה, על ידי המכללות ובתי התוכנה, בכדי שרשימות חשבי השכר הבכירים המוסמכים יעודכנו.

היקף הלימודים
כ- 15 שעות אקדמיות.

קהל היעד
בעלי תעודת “חשב שכר בכיר מוסמך” מטעם לשכת רואי החשבון בישראל.

תעודה
לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם תוענק תעודת השתתפות בהשתלמות מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות.

רשימת ימי עיון מתוכננים ל"חשבי שכר בכירים"

באישור ובפיקוח לשכת רואי החשבון בישראל

סניף יום תאריך נושא שעות סה״כ שעות מבצע ל-2 ימי העיון לטופס הרשמה
ZOOM א' 19.11.23 דיני עבודה 09:00-15:30 7.5 שעות 490 ₪ כולל מע"מ לחץ כאן
א׳ 24.12.23 ב"ל + מ"ה 09:00-15:30 7.5 שעות
ZOOM ב' 20.11.23 דיני עבודה 09:00-15:30 7.5 שעות 490 ₪ כולל מע"מ לחץ כאן
ב׳ 25.12.23 ב"ל + מ"ה 09:00-15:30 7.5 שעות
ZOOM ג' 21.11.23 דיני עבודה 09:00-15:30 7.5 שעות 490 ₪ כולל מע"מ לחץ כאן
ג׳ 26.12.23 ב"ל + מ"ה 09:00-15:30 7.5 שעות
ZOOM ד' 22.11.23 דיני עבודה 09:00-15:30 7.5 שעות 490 ₪ כולל מע"מ לחץ כאן
ד׳ 27.12.23 ב"ל + מ"ה 09:00-15:30 7.5 שעות
ZOOM ה' 23.11.23 דיני עבודה 09:00-15:30 7.5 שעות 490 ₪ כולל מע"מ לחץ כאן
ה׳ 28.12.23 ב"ל + מ"ה 09:00-15:30 7.5 שעות
ZOOM ו׳ 24.11.23 דיני עבודה 08:00-14:30 7.5 שעות 490 ₪ כולל מע"מ לחץ כאן
ו׳ 29.12.23 ב״ל +מ״ה 08:00-14:30 7.5 שעות

 

תכנית יום העיון בדיני עבודה

 באישור ובפיקוח לשכת רואי החשבון בישראל

שעות נושא
09:00-10:00 שינויי חקיקה בשנת 2023.
10:00-10:15 הפסקה
10:15-12:00 שינויי חקיקה בשנת 2023.
12:00-12:30 הפסקה
12:30-14:30 עדכוני פסיקה בשנת 2023.
14:30-14:40 הפסקה
14:40-15:30

מה צפוי לנו בשנת 2024.

פאנל שאלות ותשובות.

היקף 2 ימי העיון: 15 שעות אקדמאיות

נוכחות בימי העיון מותנית בתשלום מראש ואין הרשמה טלפונית!.

מס' המקומות מוגבל!

מבצע ל-2 ימי העיון: 490 ₪ (כולל מע"מ)

 

תכנית יום העיון במס הכנסה ביטוח לאומי

 באישור ובפיקוח לשכת רואי החשבון בישראל

שעות נושא
09:00-10:00 שינויי חקיקה בשנת 2023.
10:00-10:15 הפסקה
10:15-12:00 שינויי חקיקה בשנת 2023.
12:00-12:30 הפסקה
12:30-14:30 עדכוני פסיקה בשנת 2023.
14:30-14:40 הפסקה
14:40-15:30

שינויים במערך הניכויים לשנת 2023.

שינויים מתוכננים במערך הניכויים בשנת 2024.

עיקרי התוכנית הכלכלית לשנים 2023 ו-2024.

מה צפוי לנו בשנת 2024.

פאנל שאלות ותשובות.

היקף 2 ימי העיון: 15 שעות אקדמאיות

נוכחות בימי העיון מותנית בתשלום מראש ואין הרשמה טלפונית!.

מס' המקומות מוגבל!

מבצע ל-2 ימי העיון: 490 ₪ (כולל מע"מ)