בחרו עמוד

החל מיום 1/6/2024 חלה חובת דיווח מקוון בפורמט אחיד לקופות גמל על כלל המעסיקים בישראל

לאורך השנים חובת דיווח מקוון בפורמט אחיד נקבעה באופן מדורג, ובהתאם למספר עובדים אצל המעסיק כלהלן:
מעל 100 עובדים – החל מיום 1/2/2016.
50-100 עובדים – החל מיום 1/2/2017.
21-49 עובדים – החל מיום 1/2/2018
10-20 עובדים – החל מיום 1/2/2019.
3-9 עובדים – החל מיום 19/2/2023.
1 עובדים ומעלה – החל מיום 1/6/2024.

לסיכום:

חובת הדיווח המפורמט מקוון אחיד תחול כאמור תחול על כלל המעסיקים, החל מיום 1/6/2024.
מידע מפורט באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, בקישור הבא: