בחרו עמוד

לקראת חופשת הקיץ (יולי-אוגוסט 2023), בה העסקת בני נוער נפוצה נבקש להקפיד ולשלם שכר שלא יפחת משכר המינימום לתשלום, לפי חוק שכר המינימום החל מיום 1/4/2023 כלהלן:

🔹נער/ה מגיל 14 עד גיל 16:
– שכר מינימום לשעה: 22.54 ₪.
– שכר מינימום לחודש: 3,900.23 ₪.
🔹נער/ה מגיל 16 עד גיל 17:
– שכר מינימום לשעה: 24.15 ₪.
– שכר מינימום לחודש: 4,178.81 ₪.
🔹נער/ה מגיל 17 עד גיל 18:
– שכר מינימום לשעה: 26.73 ₪.
– שכר מינימום לחודש: 4,624.55 ₪.
🔹עובד/ת מגיל 18 ומעלה:
– שכר מינימום לשעה: 30.61 ₪.
– שכר מינימום לחודש: 5,571.75 ₪.
אי תשלום “שכר מינימום” נחשב:
– עבירה פלילית.
– הפרה מנהלית.
ביקורות של יחידת האכיפה של חוקי העבודה במשרד העבודה אוכפות בחומרה רבה את העבירות ואת ההפרות הנ”ל.