בחרו עמוד

חל”ת דמי אבטלה בתקופת מלחמת “חרבות ברזל” הוארך עד ליום 31/12/2023.

עובד שפוטר מהעבודה (וטרם מלאו לו 67 שנים), או עובד שהוצא לחל”ת ע”י המעסיק (וטרם מלאו לו 67 שנים) , במהלך התקופה שמיום 7/10/2023 ועד ליום 31/12/2023 והגיש תביעה לדמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי, ועומד בכל שאר תנאי הזכאות (לרבות הקלות שנקבעו לתקופה הנ”ל בלבד), יהיה זכאי לקבל דמי אבטלה.

הרחבה באתר המוסד לביטוח לאומי בכתובת:

http://www.btl.gov.il/HaravotBarzel1/KizbeotHB/Pages/AvtalaHB.aspx