בחרו עמוד

החל מיום 1/1/2024 בוטלו כל ההקלות שהעניק משרד האוצר והמוסד לביטוח לאומי, בתקופת חל”ת דמי אבטלה במלחמת “חרבות ברזל” כלהלן:

 

1. תקופת החל”ת המינימלית לקבלת חל”ת דמי אבטלה חזרה להיות 30 יום (במקום 14 יום).

 

2. תקופת האכשרה המינימלית לקבלת חל”ת דמי אבטלה חזרה להיות 12 חודשים מתוך 18 חודשים (במקום 6 חודשים מתוך 18 חודשים, ולמקבלי קצבאות נכות במקום 3 חודשים מתוך 18 חודשים).

 

3. הוחזר קיזוז של  5 ימי המתנה מתקופת הזכאות לדמי אבטלה בכל ארבעה חודשים רצופים.

 

4. בוטלה הזכאות ל”מענק אבטלה” לעובדים שגילם 67 ומעלה, אשר פוטרו מהעבודה או הוצאו לחל”ת.

 

5. הוחזרה גביית דמי ביטוח מהמעסיק בעד תקופת החודשיים הראשונים של חל”ת.

 

6. הוחזר קיזוז ימי חל״ת מתוך מניין 60 הימים בהם חל איסור פיטורים לנשים שסיימו חופשת לידה.

 

7. הוחזרה החובה לנצל תחילה 14 ימי חופשה צבורים כתנאי לקבלת דמי האבטלה.

 

8. בוטלה הארכה אוטומטית של ימי האבטלה לעובדים שגילם עד 40 שנים ושניצלו 180% מימי הזכאות ב-4 השנים האחרונות (פוגע בעיקר בעובדים שקיבלו חל”ת דמי אבטלה ב”תקופת הקורונה”).

 

9. בוטל מודל ייחודי לעובדים שהינם עצמאיים ושכירים לפי צו סיווג מבוטחים.

 

 

להרחבה באתר המוסד לביטוח לאומי: