בחרו עמוד

רשות המסים פרסמה כי ביום 7/1/2024 החלה לפעול באתר של רשות המיסים מערכת דיגיטלית/מקוונת לדיווח על עזיבת מקום עבודה חדשה כלהלן:

 1. המערכת דיגיטלית/מקוונת מאפשרת למעסיקים לדווח באופן מקוון את חלק א’ בטופס 161 ובזה מילא המעסיק את חלקו בדיווח. 
 2. הדיווח נקלט באופן מידי במערכות המחשוב של רשות המסים (במערכות שע”מ).
 3. העובד מקבל מסרון או דוא”ל מרשות המסים על כך שהתקבל דיווח מאת מעסיקו, ומתבקש להיכנס למערכת, לצפות בנתונים עליהם דיווח המעסיק ולקבל את החלטותיו ביחס לסכומים שהועמדו לרשותו אגב פרישתו. 
 4. בחירותיו של העובד נקלטות גם הן במערכת המחשוב של רשות המסים (במערכות שע”מ). 

עובד שלא מודיע לרשות המיסים אודות בחירתו יבוצע לו רצף קצבה אוטומטי עד לגובה התקרה. 

 1. בסיום התהליך נשלחים לעובד ולמעסיק הודעות כי האישורים הרלוונטיים זמינים במערכת. 

בחלק מהמקרים ובהתאם לתנאים שהוגדרו – מופקים אישורים למעסיק ולקופות הגמל באופן מידי. 

במקרים אחרים – בקשת העובד מופנית להמשך טיפול במשרדי רשות המסים, ובסיום הטיפול על ידי פקיד השומה מקבל העובד והמעסיק הודעות על הנפקת האישורים במערכת.

יודגש כי באחריות העובד להעביר את האישורים שהונפקו על ידי פקיד השומה למעסיק ולקופות הגמל. 

האישורים אינם מועברים ישירות לגופים המשלמים.

 1. המערכת מאפשרת לעובד בחירה בייעוד כספים לקצבה בלבד (להלן: “רצף קצבה”), בתהליך המקוון.
 2. אפשרויות בחירה נוספות הנתונות לעובד, מעבר ל”רצף קצבה”, מועברות בפנייה מקוונת למשרד השומה הרלוונטי, באמצעות מערכת הפניות לציבור. 
 3. במקרים בהם העובד לא מודיע על בחירתו בחלוף 3 חודשים מדיווח המעסיק, והמערכת תזהה כי העובד עומד בתנאים להחלת ייעוד לקצבה כברירת מחדל, המערכת תייעד לרצף קצבה את כספי הפיצויים ויונפקו האישורים המתאימים.
 4. דיווח המעסיק במערכת יוכל להתבצע באחת מהדרכים הבאות:

א. מילוי במערכת של כל פרטי העובד, תקופות העסקה והסכומים העומדים לרשותו – חלק א’ בטופס 161 החדש. 

ב. טעינת קובץ אקסל XML המכיל את כל נתוני דיווח המעסיק בחלק א’ של טופס 161 החדש.

הקובץ הנ”ל מכיל הוראות לאופן מילוי חלק א’ בטופס 161 החדש.

בסיום הדיווח ניתן יהיה להפיק את טופס 161 הכולל את נתוני הדיווח של חלק א’ בטופס 161 החדש כקובץ PDF.

רשות המסים תאפשר קליטה מקוונת של דיווח המעסיק במערכת בעתיד ללא צורך בהגשת טפסים ידניים וללא צורך, ברוב המקרים, בפניה לפקיד השומה. מעסיקים שיבחרו להשתמש במערכת המקוונת החדשה לא יצטרכו לטפל בחלק ב’  ובחלק ג’ של טופס 161 החדש!. 

הרשאות למערכת הן למעסיק והן לעובד:

אפשרות א’ – מתן הרשאה לביצוע פעולות דיגיטליות מול רשות המסים בשם העובד

עובד רשאי להסמיך מייצג (רואה חשבון, יועץ מס, עורך דין) אשר רשום במרשם המייצגים של שע”ם כמייצג לקוחות ברשות המסים לטיפול עבורו בטופס 161 החדש.

הסמכת מייצג לטיפול בטופס 161 החדש, באופן דיגיטלי, ייעשה במערכת להסמכת מייצג באופציה אחרת של “עריכת תאומי מס באינטרנט” באתר של רשות המסים.

הסמכת מייצג לטיפול בטופס 161 דיגיטלי אינה “ייפוי כוח” לייצוג ברשות המיסים והיא תקפה רק לטיפול בטופס 161 דיגיטלי.

להלן תיאור תהליך רישום ההסמכה:

 1. תחילה יש להיכנס למערכת “תאומי מס” באתר רשות המסים:

https://www.gov.il/he/service/tax-coordination-online

 1. בכניסה קיים קישור למערכת “הסמכת מייצג“, בו יש לבצע תהליך הזדהות.
 2. במסגרת מערכת “הסמכת המייצג” חובה לשדר את מספר המייצג.

מספר המייצג נבדק במרשם המייצגים בשע”מ ואם נמצא תקין הוא ייאושר על ידי המערכת.

הסמכת מייצג במערכת תקפה לשנה השוטפת בלבד.

המייצג יקבל הודעה בכתובת הדואר האלקטרוני הרשומה במרשם המייצגים בשע”מ שהוא הוסמך לשדר טופס 161 דיגיטלי.

כניסת המייצג למערכת טופס 161 דיגיטלי באינטרנט תיעשה באמצעות כרטיס חכם.

המערכת מאפשרת ביטול הסמכה של מייצג ובחירת מייצג חדש במהלך השנה השוטפת.

אפשרות ב’ – מתן הרשאה לביצוע פעולות דיגיטליות מול רשות המסים בשם העסק

יש להיכנס לאתר רשות המסים, ומשם לכרטסת “מסים ותשלומים“, ומשם לכרטסת “דיווחים ואישורי מס“, ומשם לכרטסת “מתן הרשאה לביצוע פעולות דיגיטליות מול רשות המסים בשם העסק“.

בשלב הבא, יש להיכנס לאזור האישי באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל ולבחור בנושא “הרשאה לפעולות דיגיטליות“.

אם טרם נרשמתם לשירותים הדיגיטליים של רשות המסים, יש לבצע תחילה הליך רישום וזיהוי חד פעמי, לקבלת קוד משתמש קבוע.

יש לציין את זהות מקבל ההרשאה.

יש לבחור מתוך רשימה, את השירותים להם ניתנת ההרשאה (השירותים הם בדרך כלל תהליכים דיגיטליים בתקשורת בין מחשבים).

אם קיימת “הרשאת על” כמפורט למעלה, תוצג האפשרות להסמיך משתמשים אחרים לבצע את הפעולות שהוגדרו.

במסך הבא יש לבחור או לציין לאיזו תקופה מעניקים את ההרשאה, ולבסוף לקרוא את התנאים, לאשרם ולסיים את התהליך. משך תקופת ההרשאה עד שנה בלבד או תקופה קצרה יותר שתבחר.

אם הגורם שהסמכתם:

כבר רשום לשירותים הדיגיטליים – הוא יקבל מסרון הכולל קישור, כדי לאשר או לדחות את ההרשאה שניתנה לו.

טרם נרשם לשירותים הדיגיטליים של רשות המסים – עליו לבצע את הרישום ולאחר מכן, להיכנס למערכת ההרשאות ולאשר את ההרשאה שניתנה לו (בלשונית “הרשאות שניתנו לי“).   

הרחבה בנושא “מתן הרשאה לביצוע פעולות דיגיטליות מול רשות המסים בשם העסק” ראו בקישור הבא: 

https://www.gov.il/he/service/authorize-certification-perform-digital-operations?fbclid=IwAR3pMocgsgk8AnvIAULYovPj8aFeeAWaRkk6DtRp9Ao0kb4e1AP-1aPCT-w