בחרו עמוד

טופס 161 דיגיטלי – סקר של “רשות המסים בישראל”

פרישה של עובד ממקום עבודה מחייב את המעסיק, במקרים מסויימים, במילוי טופס 161.
כזכור לכם, החל מיום 1/11/2023 תחול חובת דיווח בטופס 161 החדש.
“רשות המיסים בישראל” מפתחת בימים אלה מערכת דיגיטלית שתסייע למעסיק המחויב בדיווח, לדווח על פרישה של עובד מעבודתו בטופס 161.
“רשות המסים בישראל” מבקשת מכם “חשבי שכר בכירים מוסמכים” להשיב על סקר אנונימי קצר לגבי הצרכים שלכם בשעה שאתם עוסקים במילוי טופס 161 של עובד אשר פרש ממקום עבודה בנסיבות שמחייבות מילוי טופס 161.
השאלון בקישור שלהלן, באתר “רשות המסים בישראל”, נועד לסייע לכם “חשבי שכר בכירים מוסמכים” להתאים את המערכת של “רשות המסים בישראל”, לצורך דיווח מיטבי של טופס 161 על ידכם: