בחרו עמוד
בהתאם לפרסום רשות המסיםביום 1/7/2023 היה אמור להיכנס לתוקפו טופס 161 חדש
 
עם זאת, בהתאם לפרסומי רשות המסיםהחובה לדווח את טופס 161 החדש נדחתה פעמיים:
 
א. בפעם הראשונה – ליום 1/11/2023, בהתאם לפרסום רשות המסים מיום 28/6/2023. 
 
ב. בפעם השנייה – ליום 1/1/2024, בהתאם לפרסום רשות המסים מיום 11/10/2023. 
 
2. מצ”ב קישור לצפייה בטופס 161 החדש שייכנס לתוקף החל מיום 1/1/2024:
 
 
3. טופס 161 החדש שייכנס לתוקף החל מיום 1/1/2024 מאחד ומחליף את שני הפורמטים של טופסי 161 הבאים:
 
– טופס 161 הישן.
– טופס 161א הישן.
 
4. טופס 161 החדש הנ”ל שייכנס לתוקף החל מיום 1/1/2024:
 
– מפרט את סכומי הפיצויים המגיעים לעובד או לשאריו.
– מסייע בבחירת חלופות מיסוי פיצויים שמגיעים לעובד או לשאריו.
 
5. בנוסף, רשות המסים בישראל פרסמה באתרה “מדריך לעובד שפרש”: https://www.gov.il/he/Departments/Guides/retirement-from-work-2023
 
6. ה-“מדריך לעובד שפרש”:
– מסייע במילוי  טופס 161 החדש.
– מפרט את חלופות המיסוי האפשריות  בטופס 161 החדש בקשר לפיצויי הפיטורים (בין שמדובר במענק פרישה לעובד ובין שמדובר במענק מוות לשאירים).