בחרו עמוד

טופס 161 חדש – החל מיום 1/7/23 – הודעה על פרישה מעבודה

החל מיום 1/7/23 ייכנס לתוקפו טופס 161 חדש שפירסמה רשות המסים בישראל למעסיקים.
2. מצ”ב קישור לצפייה בטופס 161 החדש:
3. טופס 161 החדש מאחד ומחליף את:
– טופס 161 הישן.
– טופס 161א הישן.
4. טופס 161 החדש הנ”ל:
– מפרט את סכומי הפיצויים המגיעים לעובד.
– מסייע בבחירת חלופות מיסוי פיצויים שמגיעים לעובד.
5. בנוסף, רשות המסים בישראל פרסמה באתר שלה “מדריך לעובד שפרש”:
6. ה-“מדריך לעובד שפרש”:
– מסייע במילוי הטופס עצמו.
– מפרט את חלופות המיסוי ביחס לסכומי הפיצויים.