בחרו עמוד

מבחנים לחשבי שכר – טיפים חשובים

כיצד ‘לפצח’ את הבחינה העיונית להסמכת “חשבי שכר בכירים” מטעם לשכת רואי החשבון?

הבחינה העיונית להסמכת חשבי שכר בכירים מורכבת מ-50 שאלות רב ברירה (“מבחן אמריקאי”).

כל שאלה מורכבת ממספר משפטים קצרים אשר בהמשכה ארבע אפשרויות בחירה.

מבחנים לחשבי שכר יכולים להיות “טריקיים” – להלן טיפים ‘לפצח’ את בחינות לשכת רואי החשבון :

 1. קרא את ההוראות הבחינה בקפידה.
 2. סקור את המבחן.
 3. קרא בזריזות לאורך המבחן וענה על ראשית על השאלות הקלות.
 4. סמן את אלו שאתה חושב שאתה יודע את התשובה המתאימה.
 5. קרא לאורך המבחן פעם שנייה וענה על שאלות קשות יותר.
 6.  אתה יכול לזכור רמזים לתשובות מתוך הקריאה הראשונה וגם להרגיש כבר בשטח מוכר.
 7. ככל שהזמן מאפשר, סקור מחדש את השאלות ואת התשובות (יתכן כי לא קראת נכון שאלה בפעם הראשונה).
 8. חשוב חשיבה ביקורתית.
 9. סקור את האפשרויות, קרא את המשפט הראשי ונסה לתת תשובה (בחר את האפשרות הקרובה ביותר לתשובה).
 10. קרא את המשפט הראשי עם כל אחת מן האפשרויות (התייחס לכל אפשרות כשאלת נכון/לא נכון, ובחר את ה “נכון ביותר”).
 11. השמט תשובות שאתה יודע שהן לא נכונות .
 12. סמן את המילים והרמזים במשפט שמצביעים על תשובה לא נכונה .
 13. לכל אפשרות עשה מבחן של “נכון/לא נכון” (עוזר לצמצם את האפשרויות לתשובה).
 14. בחן תשובות שלא מתאימות מבחינה דקדוקית למשפט הראשי.
 15. בחן תשובות שהן לגמרי לא מזוהות לגביך.
 16. בחן תשובות שמכילות שלילה או מילים אבסולוטיות .
 17. נסה להחליף את הביטוי האבסולוטי בביטוי יחסי: למשל תמיד/לעיתים כל/אחדים, ותראה אם אפשר לפסול את התשובה.
 18. אם ידוע לך ששתי אופציות נכונות, “כל התשובות נכונות” הוא אפשרות טובה.
 19. הנח בצד את האופציות הגבוהות והנמוכות והתלבט על מספרי הביניים.
 20. “אופציות דומות” – קרוב לודאי שאחת נכונה. בחר את הטובה ביותר אבל פסול אפשרויות שפירושם זהה באופן בסיסי ולכן מפסילות אחת את השנייה.
 21. “שלילה כפולה  – צור את ההצהרה החיובית שוות הערך ובחן את האפשרות.
 22. “אופציות מנוגדות” – אם שתי אופציות הן מנוגדות, יש סיכוי טוב שאחת מהן נכונה.
 23. התמקד על אפשרויות עם ביטויי זמן יחסיים – התוצאה ארוכה יותר, מכילה יותר אפשרויות שתואמות את התשובה הנכונה.
 24. אם שתי אלטרנטיבות נראות נכונות,השווה את ההבדלים ביניהם. לאחר מכן התייחס למשפט הראשי כדי למצוא את האופציה הנכונה ביותר.
 25. נחש רק במקרים שאין הורדת ניקוד על תשובה לא נכונה וסלק אופציות מיותרות.
 26. השתמש ברמזים מתוך השאלות שאתה יודע כדי לענות שאלות שאתה לא יודע.
 27. זכור כי אתה מחפש את התשובה הנכונה ביותר ,לא רק תשובה טובה, ולא תשובה שנכונה תמיד, בכל המקרים וללא יוצא מן הכלל.

המכללה למיסים ולחשבונאות
 מאחלת לך הצלחה בבחינות
 “חשבי שכר בכירים”
1-700-700-088
התקשר אלינו לקבלת מידע נוסף על מבחנים לחשבי שכר בישראל.