בחרו עמוד

ייעוץ משפטי – גישור

יניב גבריאל ושות’ – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה .

לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות’ – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.

בין מחלקות המשרד ניתן למנות את מחלקת המיסוי, המתמחה בטיפול בתיקי מיסוי אזרחיים, מיסים פליליים ומיסים בינלאומיים, מחלקת דיני עבודה ומחלקות נוספות המתמחות בתחומים ייחודים אחרים.

מהו הגישור?

גישור – דרך אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים – תהליך בו הצדדים לסכסוך נעזרים, מרצונם בגורםשלישי ניטראלי, אשר יגשר ביניהם ויסייע להם להגיע לפתרון יצירתי ומוסכם.

הפניה לגישור מהווה חלופה לשימוש בבוררות, או בבתי משפט.

הגישור מתאים ליישוב סכסוכים הכל תחומי החיים. הגישור הינו שפה שתפיסת עולמה מושתת על האידיאולוגיה שנתן ליישב סכסוכים בדרכי נועם והפתרון המושג בהליך הגישור עונה לאינטרסים של הצדדים.

האם גישור חייב להיות מופנה מבית-המשפט

לא! אמנם תיקים רבים מופנים ע”י בתי-המשפט לגישור, אך ניתן לפנות לגישור גם באופן עצמאי. באם הסכסוך הסתיים בהסכם ניתן להגישו לבית המשפט, בהסכמת הצדדים, על מנת שיקבל תוקף של פסק דין מחייב גם אם לא הוגשה תביעה.

במקרה זה חל סעיף 10 לתקנות בתי המשפט (גישור), התשנ”ג 1993 :
(א) בקשה למתן תוקף של פסק דין להסדר גישור לפי סעיף 79ג(ח) לחוק תוגש בדרך של המרצת פתיחה בידי הצדדים לסכסוך שחתמו על הסדר הגישור או מי מהם.

(2) בבקשה יפורטו עובדות הסכסוך ופרטי הסדר הגישור, ויצורפו לה הסדר הגישור, ההסכם שנחתם בין הצדדים לסכסוך לבין המגשר ותצהיר לאימות העובדות המשמשות יסוד לבקשה.

(3) בקשה לפי תקנה זו תוגש לבית המשפט שהוא בעל הסמכות העניינית והמקומית לדון בתובענה נושא הסכסוך.
בתקנה זו, “סכסוך” – מצב שבו קיימת עילה לתביעת זכות.

האם הגישור מוכר בחוק?

בישראל מעוגן הגישור בחקיקה ראשית (חוק בתי המשפט) ובתקנות (תקנת בית המשפט-פישור). הגישור מעוגן בסעיף 79ג’ לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984, תקנות בתי המשפט (פישור), התשנ”ג-1993, תקנות בתי המשפט (מינוי מפשר), התשנ”ו-1996, תקנות בתי המשפט (תשס”ס) 2002.

מה תוקפו של הסדר הגישור?

הליך גישור המסתיים בהסכם, בהסכמת הצדדים, יכול לבקשתם, לקבל מבית המשפט תוקף של פסק דין. ביהמ”ש רשאי לזמן את בעלי הדין לבית המשפט כדי שיתנו לו הסבר על הסדר הגישור.

מה מטרת הגישור?

בדרך כלל מגיעים הצדדים לגישור כשהם טעונים רגשית וששים אלי קרב. מטרתו של תהליך הגישור להסב את הדינמיקה השלילית של העימות לשותפות בפתרון הסכסוך, תוך טיפול במהות הסכסוך. הפתרון המושג בגישור הינו WinWin ועונה לצרכי שני הצדדים.

איך מתבצע תהליך הגישור?

מפגשי הגישור בין בעלי הדין לבין המגשרים מתקיימים במקום נטרלי, המהווה תנאי בסיסי ליצירת  אווירה נינוחה וטובה. במפגש משתתפים הצדדים לסכסוך והמגשרים וכן נתן לצרף את עורכי דינם של הצדדים ואת מי שברצונם בתאום עם המגשר והצד שכנגד. מספר המפגשים מותנה באופי הסכסוך ובמהותו, ובכל מקרה הוא מצומצם.
מפגשי הגישור נערכים, בחלקם,בנוכחות שני בצדדים ובחלקם, בנוכחות כל צד בנפרד.

כמה זמן נמשך גישור בממוצע?

משך הליך הגישור מותנה באופי הסכסוך ומורכבותו, ובכל מקרה הינו קצר יחסית. ההליך נמשך כ- 3 עד 10 שעות (1-3 פגישות) ומסתיים תוך כחודש-חודשיים מיום התחלת הגישור. בחלק גדול מהמקרים הגישור מסתיים בישיבה אחת.

האם יש חובה להשתתף בהליך הגישור?

על פי החוק הצדדים לא חייבים להסכים להשתתף בגישור, הם באים לגישור מרצונם החופשי. צדדים שבחרו להגיע לגישורים  יכולים לבחור להפסיק את הליך בכל שלב ושלב עד לרגע חתימת ההסכם.

מה עלות הליך גישור?

תעריף הגישור נקבע לפי שעה או  ישיבה. התעריף נמסר לצדדים מראש. התעריף אינו תלוי בתוצאות הגישור. אינו חלק יחסי או אחוזים מההסכם. עלותו נמוכה יחסית לדרכים חלופיות ליישוב סכסוכים.

האם חייבים להתפשר?

לא! גישור אינו פישור. הפשרה היא רק אחת האפשרויות של הליך הגישור. במרבית הגישורים הצדדים, לאחר מו”מ וקיום שלבי הליך הגישור, מגיעים לפתרון יצירתי שעונה לאינטרסים של הצדדים. הפתרון בדרך כלל צופן פני עתיד ומאפשר המשכיות היחסים ושיתוף פעולה. לאור זאת נהוג לראות פתרון גישורי מצב של Win-Win .

האם ניתן לבטל הסכם לאחר חתימתו?

לא!  ניתן להפסיק גישור בכל שלב עד לשלב חתימת ההסכם. ברגע שנחתם הסכם דינו ככל הסכם. אם ההסכם מוגש לבית המשפט בהסכמת הצדדים לקבלת תוקף של פסק דין יש צורך לשנותו בדרכים משפטיות על פי החוק.  

האם ניתן להשתמש במידע שהתקבל בגישור?

על פי תקנות הגישור ההליך הינו סודי וחסוי. כל מידע  שעולה בהליך הגישור הינו סודי ולא יעשה בו כל שימוש לא על ידי המגשר ולא על ידי הצדדים, לרבות דיווח למי מהצדדים, רשויות או כל גוף או אדם אחר, אלא אם קיבל את הסכמת הצדדים. לא ניתן להעיד את המגשרים על מה שהיה בגישור בביהמ”ש במידה והגישור לא הסתיים בהסכם.אין רושמים פרוטוקולים במהלך הליך הגישור ואם רושמים הערות אין להראותם למי מהצדדים או כל גוף או אדם אחר. אין להשתמש בחומר שהוצג לראשונה בגישור בביהמ”ש במידה והליך לא הסתיים בהסכם.המגבלות לעיל באות לאפשר לצדדים להתבטא באופן חופשי מתוך אמון במגשרים ובהליך עצמו.

מה קורה אם הגישור נכשל?

ניתן להפסיק גישור בכל שלב עד לשלב חתימת ההסכם. הגישור אינו חוסם בפני הצדדים את הדרך לבוררות או משפט- או כל הליך אחר במידה וההליך נכשל. אם הליך הגישור מסתיים ללא הסדר גישור, המגשר נדרש לדווח על כך לביהמ”ש ללא פירוט הסיבה לכשלון ההליך. הצדדים יחזרו לביהמ”ש להמשך ניהול ההליך המשפטי במועד שנקבע מראש.
מה הם יתרונות הגישור ?

 • הגישור הינו הליך רצוני ועל כן הצדדים לגישור שולטים בהליך, שולטים בזמן, בהוצאות, בתוצאות ובחשיפה.
 • גישור מטפל במהות הסכסוך ולא רק בתביעה.
 • צורת ההידברות מכבדת את הזולת.
 • הגישור מביא לשיפור מערכת היחסים בין הצדדים.
 • בגישור נשמר המוניטין ושמם הטוב של הצדדים.
 • הפתרון לסכסוך נבחר על ידי הצדדים ולכן ההסתברות למימושו גדלה.

 מהם חסרונות הגישור ?

 • ההליך וולונטרי ולכן הצדדים לא מחויבים לו.
 • אין בטחון שהצדדים יסיימו את ההליך.
 • פחד מפרייריות.
 • תהליך המושפע מאיכות ומיומנות המגשרים.
 • תהליך המושפע מאישיות הצדדים.
 • לא כל הנושאים מתאימים לגישור.

ההבדלים בין גישור לבין בוררות ומשפט ?

הנושא סוג ההליך
גישור בוררות משפט

כניסה להליך

וולונטרי

תחילתו וולונטרי.
סופו כפוי

כפוי

השארות בהליך

וולונטרי

כפוי

כפוי

שליטה בהליך

הצדדים והמגשר

הבורר/בימ”ש

בימ”ש

זמן

עבר/הווה עם ראיה לעתיד

עבר

עבר

נקודות התייחסות

אינטרסים, מערכת היחסים ועובדות

עובדות

עובדות וחוק

מטרה

מציאת פתרון משותף העונה על האינטרסים של הצדדים

הכרעה בין הצדדים בשאלת החבות או הזכות

הכרעה בין הצדדים בשאלת החבות או הזכות

תוצאות ההליך

זה נהנה וזה לא חסר Win-Win

החלטת הבורר מנצח/מפסיד
Win-Lose

החלטת השופט
Win-Lose

השלכות ההליך

מותאם לכל מקרה

מותאם לכל מקרה

תקדים

מידת סודיות

סודי וחסוי

חיסיון חלקי

פומבי

זכות ערעור (ערעור הוא הליך במשפט בו אחד מן הצדדים בדיון אינו מסכים עם פסק הדין או עם גזר הדין שניתן. לפיכך הוא פונה, לרוב, לערכאה גבוהה יותר שתדון שנית בנושא וייתכן שתשנה את הפסיקה).

חשוב להבין שברגע שהצדדים חותמים על הסכם גישור, ההסכם מקבל תוקף של פסק דין. קשה מאוד לשכנע שופט לבטלו. ההנחה היא שיש כאן סוג של פסק דין שניתן בהסכמה, לכן ביטולו כמעט לא אפשרי.

בתום בוררות, רשאי כל צד להגיש בקשה לבית המשפט מחוזי (או לבית המשפט בו החל הדיון טרם מינוי הבורר), לביטול פסק בוררות או בקשה לאשר את פסק בוררות. אם אף אחד מהצדדים לא מגיש בקשה כלשהי לאישור פסק בוררות או לביטול פסק בוררות, יהפוך פסק בורר למאושר, לאחר 45 יום. היתרון (והחיסרון) של פסק בוררות הוא כי אין לערער עליו בפני שום ערכאה שיפוטית. בחוק הבוררות קיימת רשימה סגורה של עילות בגללן יבטל בתי משפט פסק בוררות. רובן ככולן מתארות מקרים קיצוניים אשר נדיר שיתקיימו במציאות, ולכן ניתן לומר כי, למעשה, פסק הבוררות הואסופי. עם זאת, אין הגבלת זמן להגשת בקשה לתקן טעות טכנית בפסק בוררות כמו שגיאת כתיב, טעות בחישוב וכו’.לגבי טעויות לא “טכניות” בפסק בוררות, קיימת הגבלת זמן להגשת בקשת התיקון והיא תוך 30 יום מיום מתן פסק בוררות או מיום המצאתו לצדדים. על בורר לא חלה חובת הנמקת פסק בוררות כמו בפסקי דין של בית המשפט, אלא אם נקבע אחרת מראש בהסכם בוררות.

ישנם שני סוגים של ערעורים : ערעור בזכות וערעור ברשות. לרוב, בכל דיון בערכאה ראשונה זכאים הצדדים לערער בזכות לערכאה גבוהה יותר. כך צדדים הדנים בבית המשפט השלום כערכאה ראשונה זכאים לערער לבית המשפט המחוזי.
אלו הדנים בבית המשפט המחוזי כערכאה ראשונה זכאים לערער לבית המשפט העליון. ערעור בזכות משמעו כי יש לצדדים זכות קנויה לערער. ערעור ברשות משמעו כי יש לקבל את רשות בית המשפט לערער על ההחלטה. מדובר לרוב במצב שבו אחד הצדדים או שניהם הגיש ערעור במסגרת ערעור בזכות. במצב כזה דנה כבר ערכאה גבוהה יותר בערעור של הערכאה הראשונה. ערעור נוסף יהיה אך ורק ברשות.

מהם תפקידי המגשר ? 

 • מטרת על- לביא את הצדדים ליישוב הסכסוך בדרך של הסכמה והבנה.
 • לחולל את הליך יישוב הסכסוך בתום לב ושמירה על ניטרליות.
 • לנהל את ההליך.
 • לבנות אמון, ליצור אוירה נינוחה.
 • לשמור על הוגנות של ההליך.
 • להקשיב לצדדים ו”לתרגם” את תחושותיהם ורגשותיהם לאינטרסים.
 • לזהות אינטרסים גלויים וסמויים.
 • לקבוע את “סדר היום” בשיתוף עם הצדדים.
 • להשתמש באסטרטגיות וטכניקות למציאת פתרונות יצירתיים שיביאו את הצדדים לידי הסכמה.
 • לבחון עם הצדדים את ריאליות הפתרונות.
 • לנסח את ההסכם ליישוב הסכסוך.
 • להודיע לביהמ”ש על תוצאות ההליך.
המגשר : כן –  מנהל, מסייע, מקשיב, אוסף מידע, מפקח על מעבר המידע, מתרגם, מגדיר, בוחן, מסכם, מזהה, מעודד ומחזק.
המגשר : לא –  מפריע, כופה, פוגע, מכתיב, מתערב, מפלה, מייעץ, שופט או בורר.

 אני צד לסכסוך, מה עלי לעשות לפני פגישת הגישור ?

 • להבין את התהליך
 • לא לנסות לשכנע את המגשר ולא את הצד שכנגד
 • לחשוב על האינטרסים שלך ועל האינטרסים של הצד שכנגד
 • להקשיב לצד השני
 • להיות חד משמעי, ברור ומכבד את השני כאשר הנך מדבר
 • להיות גמיש בהתייחסות לפתרונות
 • לחשוב על האלטרנטיבות
 • להיות מוכן להתפשר
 • להיות פתוח להצעות
 • להבין שהראיה “שלי” לא בהכרח הכי נכונה, הכי שימושית, הכי משמעותית.

יניב גבריאל ושות’ – משרד עורכי דין ויועצי מס כולל סל מקיף של שירותים משפטיים במגוון תחומים.

תחומי ההתמחות העיקריים שלנו הם  דיני מיסיםדיני עבודהמשפט פליליהוצאה לפועל ופשיטת רגלהלבנת הוןמשפט מסחרי , משפט מנהלי ועתירות , קניין רוחני , דיני תעבורהגישור , ליטיגציה מסחרית ופלילית , דיני בנקאות , דיני אינטרנט וסחר אלקטרוני , דיני לשון הרע , דיני ערבותרשויות מקומיות.

יניב גבריאל ושות’ – משרד עורכי דין ויועצי מס מייעץ לחשודים בחקירה ומייצג נאשמים בבתי המשפט.

  ליצירת קשר עם
  יניב גבריאל ושות' משרד עורכי דין ויועצי מס
  נא למלא את הפרטים הבאים:


  התקשרו למשרדנו  – 1-700-700-088 ונוכל להעניק לכם עזרה משפטית ומקצועית ראשונה, או לתאם פגישה דחופה.