בחרו עמוד

ייעוץ משפטי – דיני בנקאות

יניב גבריאל ושות’ – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה .

לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות’ – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי. 
בין מחלקות המשרד ניתן למנות את מחלקת המיסוי, המתמחה בטיפול בתיקי מיסוי אזרחיים, מיסים פליליים ומיסים בינלאומיים, מחלקת דיני עבודה ומחלקות נוספות המתמחות בתחומים ייחודים אחרים.

אנשים רבים נקלעים לחובות כספיים במהלך חייהם בין אם מול גופים פרטיים ובין אם מול גופים ציבוריים, במיוחד בתקופה זו של מיתון כלכלי במשק שבו רבים אף מאבדים את מקום עבודתם ועסקים רבים שנסגרים. בטרם תרימו ידיים, מומלץ להתחיל בניהול משא ומתן לסגירת החובות שנפתחו נגדכם.

מי שחושב שעדיף לנהל את התיקים בהוצאה לפועל טעות מרה בפיו לאור העובדה שהחובות בהוצל”פ צוברות ריבית גבוהה במיוחד ותוך שנה שנתיים החוב במרבית המקרים מכפיל את עצמו, דבר שלבטח יימנע מאותו אדם להשתחרר מחובותיו גם בעתיד.

תביעות בנקים אינו אירוע נדיר וסכויי ההצלחה בו גבוהים. תביעות נגד בנקים אפשריות מכיוון שלבנקים בניגוד לחברות מסחריות אחרות יש חובות ציבוריות וחובות אמון שונות בהיקפם ובמחויבותם, מהמחויבות של גופים מסחריים, חברות אשר רוב מעיניהם הוא הרווח של בעליהם ומחזקי המניות השונים. לבנקים יש חובת אמון ראשונית כלפי הלקוחות שלהם, חובה שקודמת אפילו לחובתם לבעלים של הבנק. לכן בעת הגשת תביעה נגד בנק, בית המשפט יבדוק את האחריות וחובת הבנק, באור אחר מאשר היה בודק ובוחן חברה מסחרית רגילה.

החובות המוטלות על הבנקים הינן :

• חובת האמון של הבנקים
• חובה הציבורית של הבנק כלפי הלקוח
• חובת הזהירות של הבנק
• שמירה על האינטרסים של הלקוח
• חובות חוזיות ונזקיות (רשלנות הבנק)
• חובת תום הלב- של הבנק
• חובת הזהירות; חובה שלא להסתיר מידע חיוני במהלך מו”מ לכריתת חוזה
• תום-לב במתן אשראי
יניב גבריאל ושות’ – משרד עורכי דין ויועצי מס עוסק בייצוג לקוחות ו/או חייבים מול בנקים.
יניב גבריאל ושות’ – משרד עורכי דין ויועצי מס כולל סל מקיף של שירותים משפטיים במגוון תחומים. 

תחומי ההתמחות העיקריים שלנו הם  דיני מיסיםדיני עבודהמשפט פליליהוצאה לפועל ופשיטת רגלהלבנת הוןמשפט מסחרי , משפט מנהלי ועתירות , קניין רוחני , דיני תעבורהגישור , ליטיגציה מסחרית ופלילית , דיני בנקאות , דיני אינטרנט וסחר אלקטרוני , דיני לשון הרע , דיני ערבות , רשויות מקומיות.

דיני בנקאות
בנק מגיש תביעותיו כנגד לקוחותיו בסדר דין מיוחד הנקרא: סדר דין מקוצר (סד”מ). נציין, כי אין זה סדר דין מיוחד לבנקים דווקא, אלא לכל תובע החפץ לתבוע סכום כספי קצוב, (להבדיל מתביעת נזיקין, למשל, שעניינה אומדן הנזקים, ולפיכך סכום התביעה אינו קצוב), וברשות התובע “ראשית ראיה בכתב” ביחס לסכום כספי זה. 
המבחן לקביעת “סכום קצוב, הנו: כי סכום התביעה ניתן לחישוב אריתמטי פשוט, ללא צורך בהערכה (אמדן). 
באופן זה מוגשות תביעות בקשר לחוב כספי בגין אי פירעון חשבונית – מכח החשבונית, חוב בגין שכ”ד – מכח הסכם השכירות, וחוב בגין פוליסת ביטוח – מכח פוליסת הביטוח, וכדו’. 

המיוחד בתביעה בסד”מ, שאין היא מעניקה לנתבע זכות הגנה אוטומטית, כבתביעה רגילה. 

בתביעה בסד”מ, הבנק התובע רשאי לקבל פס”ד כנגד הנתבע, ביום ה- 31 לאחר שמסר לו את כתב התביעה, מבלי שבית המשפט ישמע בכלל מי מהצדדים, אלא אם כן הנתבע הספיק בפרק זמן זה (קרי: בתוך 30 יום מיום שקיבל את כתב התביעה), להגיש לבית המשפט בקשה מיוחדת הנקראת: בקשת רשות להתגונן, והידועה אף בראשי התיבות : בר”ל. 

תביעה בנקאית בסד”מ בגין יתרת חוב של לקוח בחשבונו, הנה פשוטה ביותר: כל שהבנק צריך זה לציין את פרטי החשבון ויתרת החובה, לצרף דף חשבון אחרון הסמוך למועד הגשת התביעה, וכן אישור מהבנק בדבר גובה הריבית המחויבת בחשבון הנתבע (שכן, סכום התביעה יצבור לא את הריבית לפי חוק ההוצל”פ, אלא את הריבית המרבית כפי שתהא בחשבון עד למועד פירעון החוב), והנה התביעה מוכנה. 

בעבר הועלו טענות בבתיהמ”ש כנגד צרוף דף החשבון האחרון בלבד לתביעה, שעל פי רוב אין בו מאומה מלבד שורות חיוב ריבית. 

ברם, פסיקת בית המשפט העליון (פס”ד “אפרופים”) אישרה נוהג זה, וקבעה כי די בצרוף דף החשבון האחרון על מנת לעמוד ב”ראשית ראיה” לצורך הגשת תביעה בנקאית בסד”מ.

כאמור, ללקוח המקבל תביעה בנקאית, קיימת זכות להגיש בקשה מיוחדת למתן רשות להתגונן מפני תביעת הבנק, וזאת בתוך 30 יום מיום שקיבל לידיו את כתב התביעה. 

לא יעשה כן הנתבע במועד – הוא צפוי כי יינתן כנגדו פסק-דין בהתאם לכתב התביעה, על מלוא סכום התביעה, בתוספת ריבית בנקאית מרבית עד לפירעון התביעה, ובתוספת אגרות משפט ושכ”ט עו”ד בתוספת מע”מ, בהתאם לגובה התביעה, וכל זאת, כפי שציינו לעיל, מבלי שבית המשפט ישמע בכלל ראיות בתיק זה. 

מודגש בזה, כי אין מדובר בסמנטיקה בלבד, לפיה, כביכול, במקום “כתב הגנה”, אנו רושמים בכותרת “בקשת רשות להתגונן”. ההבדלים בין שניים אלו עקרוניים ומהותיים ביותר, ומשפיעים בצורה מהותית על זכויותיו של הנתבע.

יניב גבריאל ושות’ – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של משפט דיני בנקאות, בין היתר :

 • ייצוג לקוחות מול בנקים.
 • ייצוג חייבים מול בנקים.
 • תביעות ובקשות רשות להתגונן.
 • התניית שירות בשירות.
 • מימוש משכנתאות.
 • פריסת חובות משכנתא.
 • יצוג חייבי משכנתאות בהסדר פשרה מול בנקים.
 • ,עצירת פינויים מבתים וביטול מינוי כונס נכסים.
 • סיוע בקבלת מימון חלופי מבנק / מממן אחר לסילוק חובות פיגורים.
 • פינוי פולשים, שוכרים וחייבים ומניעת פינויים.
 • טיפול ב: שטרי חוב, שטרי חליפין, שטרי ביטחון, שיקים, סחירות (מסמכים סחירים) והגבלת סחירות.
 • תביעה שיטרית.
 • תביעה חוזית.
 • אחיזה, ואחיזה כשורה בשטר.
 • זיוף מסמכים ו/או חתימה.
 • התיישנות כנגד מסב, עושה שטר ומושך צ’ק.
 • התיישנות כללית.
 • קיזוז –  חיובים כספיים, צדדים חבים זה לזה, הגיע מועד קיומם (פירעון החוב), הודעה של צד אחד למשנהו, הבחנה בין עסקה אחת לעסקאות שונות (עסקה אחת- חיובים קצובים ושאינם קצובים, עסקאות שונות- חיובים קצובים בלבד).
 • המחאת חיובים.
 • כרטיסי אשראי.
 • ערבות בנקאית.
 • מכתבי אשראי בנקאיים L/C .
 • שיקים בנקאיים.

יניב גבריאל ושות’ – משרד עורכי דין ויועצי מס מייעץ לחשודים בחקירה ומייצג נאשמים בבתי המשפט.

  ליצירת קשר עם
  יניב גבריאל ושות' משרד עורכי דין ויועצי מס
  נא למלא את הפרטים הבאים:


   

  התקשרו למשרדנו  – 1-700-700-088 ונוכל להעניק לכם עזרה משפטית ומקצועית ראשונה, או לתאם פגישה דחופה.