בחרו עמוד

ייעוץ משפטי – דיני רשויות מקומיות

יניב גבריאל ושות’ – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה 

לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות’ – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי. 

בין מחלקות המשרד ניתן למנות את מחלקת המיסוי, המתמחה בטיפול בתיקי מיסוי אזרחיים, מיסים פליליים ומיסים בינלאומיים, מחלקת דיני עבודה ומחלקות נוספות המתמחות בתחומים ייחודים אחרים.

מחלקת דיני רשויות מקומיות מתמחה, במשפט המנהלי ובדינים ספציפיים העוסקים בנושא כגון : פקודת העיריות , חוקי עזר וכיוצ”ב, ובפרקטיקה הנוהגת בחיי היום יום ברשות המקומית

תחום זה דורש מעורך הדין היכרות עם הרשות המקומית מוסדותיה , דרכי פעולתה ולא פחות חשוב – מערך הכוחות הפוליטיים והאחרים המניעים אותה . 

יניב גבריאל ושות’ – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בדין המנהלי ובעתירות לבג”צ כנגד הרשויות 

המשפט המנהלי עוסק בעיקרו ברשות המבצעת. עניינו בפיקוח והגבלת כוחה הרב של רשות זו. 

לצד הממשלה, שהיא השלטון המרכזי, קיים השלטון המקומי שבו ניתן לכלול : עיריות, מועצות מקומיות וכן גופים שהם מעין רשויות ציבוריות כדוגמת חברות ציבוריות שמניותיהן שייכות לממשלה, רשויות תעופה, רכבת, דואר וכדומה, שהם גופים שהוקמו בחוק מיוחד שהקנה להם סמכות ועצמאות מפני הממשלה, המכונים בתואר: “תאגידים סטטוטוריים”. 

הנטייה להחיל את המשפט המנהלי על גופים שאינם גופים שלטוניים מובהקים תקוים כאשר ניתן לראות בהם מעין תחליף שלטוני בתחום הם עוסקים. 
יניב גבריאל ושות’ – משרד עורכי דין ויועצי מס כולל סל מקיף של שירותים משפטיים במגוון תחומים. 

תחומי ההתמחות העיקריים שלנו הם  דיני מיסיםדיני עבודהמשפט פליליהוצאה לפועל ופשיטת רגלהלבנת הוןמשפט מסחרי , משפט מנהלי ועתירות , קניין רוחני , דיני תעבורהגישור , ליטיגציה מסחרית ופלילית , דיני בנקאות , דיני אינטרנט וסחר אלקטרוני , דיני לשון הרע , דיני ערבותרשויות מקומיות.

דיני רשויות מקומיות 
יניב גבריאל ושות’ – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו מן המשרדים הותיקים והמובילים בארץ בתחום דיני רשויות מקומיות, והוא בעל ניסיון רב בייצוג והופעות בשתי הערכאות האמונות על תחום זה: האחת – בית הדין הגבוה לצדק (בג”צ), והשנייה – בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים .

אמנם, לכל אזרח נתונה הזכות להגיש עתירה מנהלית או עתירה לבג”צ אך כבר בשלב זה עליו לעמוד במבחני סף של תום לב, היעדר שיהוי, ועוד, המצריכים ידע ומומחיות רבה. אלה קיימים במשרדנו, ונצברו תוך טיפול בתיקים רבים ובפרשיות סבוכות בתחום זה .

המדובר בתחום מרתק, הדורש ידע משפטי נרחב יחד עם היכרות מבנה הרשויות, דרכי פעולתן והפרקטיקה הנוהגת בהן 
צוות המשרד שימש בתפקידים בכירים ברשויות שלטוניות ובגופים ציבוריים ומעין ציבוריים שונים, והניסיון שנצבר על ידו בתפקידים השונים עומד כיום לרשות לקוחות המשרד 

הסדרת פעילותם החוקית של הרשויות המקומיות מעוגנת בחקיקה ראשית ובתקנות והנחיות של משרד הפנים. במשך השנים פורסמו עדכוני החקיקה, התקנות וההנחיות השונות בחוזרי מנכ”ל משרד הפנים.

חוזרי מנכ”ל משרד הפנים הפכו במהלך השנים לסאגה משפטית. ההתמצאות בהם והמעקב אחרי השינויים והתוספות שבהם – הפכה קשה מנושא.

בישראל יש כיום 251 רשויות מקומיות. רשות מקומית היא גוף שאחראי על ניהול העניינים המקומיים של יישוב או קבוצה של יישובים.

הרשויות המקומיות נחלקות ל-3 סוגים עיקריים:

 • עירייה – עירייה היא רשות מקומית של עיר, שיש בה מעל ל-20,000 תושבים.
 • מועצה מקומית– זוהי רשות מקומית של יישוב בעל אופי עירוני, כפרי או קהילתי שיש בו בין 2,000 ל-20,000 תושבים.
 • מועצה אזורית– מועצה שמאגדת בתוכה כמה יישובים קהילתיים וכפריים באזור גיאוגרפי מסוים.

למועצת הרשות המקומית יש סמכות להתקין חוקי עזר ותקנות כדי להסדיר את החיים בתחומה.

כמו-כן היא יכולה לגבות מיסים כדי לממן את הפעילות שלה. כמו-כן הרשות נעזרת בתקציב ממשלתי שמועבר אליה ע”י משרד הפנים. יש לדעת, כי הסמכויות של הרשויות המקומיות מוגבלות ע”י חוקי מדינת ישראל, וממונה במשרד הפנים מפקח על ביצוען.

הרשות המקומית נבחרת ע”י התושבים ומייצגת את העניינים שלהם אצל השלטון המרכזי, ומהצד השני של הדברים, הרשות משמשת כנציג השלטון המרכזי אצל התושבים.

הבחירות לרשויות המקומיות מתקיימות מדי 5 שנים. לפעמים, בשל הנסיבות, מקדימים את הבחירות. כל תושבי העיר/היישוב רשאים להצביע בבחירות עבור נציגיהם, בתנאי שהם בני 17 ומעלה.

הבחירות לראשות העיר הן בחירות אישיות, ועל המועמד לקבל תמיכה של לפחות 40% מקולות המצביעים. לעומת זאת, הבחירות למועצת הרשות הן בחירות יחסיות.

סקירת התביעות המוגשות לבתי המשפט כנגד הרשויות מעלה, כי כמה וכמה נושאים בעלי “פופולאריות” רבה בהיתקלות שבין התושב לרשות. התושבים מגישים תביעות בעיקר בשל גביית ארנונה שלא כדין, גבייה ביתר, מפגעים ברחוב, ענייני תכנון ובנייה ועיקולים שלא לצורך.

יניב גבריאל ושות’ – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה, בין השאר :

 • בייצוג וייעוץ לרשויות מקומיות ולתושבים בנושא האנטנות – כולל דרישות ליידוע הציבור, שיפוי, ייצוג בתביעות והליכים משפטיים לגבי האנטנות. 

   

 • בייעוץ וייצוג ועדות מקומיות לתכנון ולבניה וכן גורמים פרטיים הפועלים בתחום, התנגדויות לתוכניות מתאר, היתרי בניה, היטלי השבחה, תביעות פיצויים על ירידת ערך נכסים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ועוד.
 • בליווי פרויקטים עירוניים כגון תכנון הבנייה על חוף הים, פינוי מפעלים מזהמים, אנטנות סלולאריות והסדרתן בתחום העירוני, תשתיות, דרכים – היבטי תכנון ורישוי בניה. 
 • בייעוץ משפטי בנושאי הגנה ושמירת חופי הים, סילוק שפכים, מפגעים סביבתיים, מפעלים מזהמים. ייצוג בתיקים פליליים שעניינם עבירות על דיני איכות הסביבה. 
 • בייעוץ משפטי לרשויות מקומיות ולתאגידים בתחום המכרזים, הכנת מכרז, הוצאתו, ועדת מכרזים, בדיקת הצעות ועמידתן בתנאי המכרז, הסכמי התקשרות. 
 • בייעוץ משפטי לרשויות מקומיות ולתאגידים בתחום צווי מיסים – גביית ארנונה והיטלי הפיתוח לרבות : ייצוג בהשגת עררים והליכים משפטיים, לרבות בג”צים, בנושא ארנונה וכן בנושא אגרות והיטלי פיתוח.
 • בפניות למשרד הפנים לצורך שינוי צווי הארנונה, התאמתם ואישור העלאות חריגות בארנונה.
 • בהשתתפות וייעוץ לוועדות הנחות. 
 • בייעוץ משפטי לרשויות מקומיות ולתאגידים בתחום סלילת כביש ומדרכה, ביוב, תיעול ומים, סלילת רחובות, עבירות חניה, פתיחת בתי עסק וסגירתם, תוקפם, תיקונם.
 • בייעוץ משפטי לרשויות מקומיות ולתאגידים בתחום חוקי עזר – אגרות והיטלי פיתוח.
 • בייעוץ משפטי פרטני לרשימות עצמאיות ולסיעות בת ברשויות המקומיות ולגופים פוליטיים נוספים, בתחומים הבאים: כללי מימון מפלגות, חוקי הבחירות, חוק דרכי תעמולה, ליווי משפטי שוטף במהלך מערכת הבחירות (הן לכנסת והן לרשויות המקומיות). 
 • בייעוץ משפטי לגופים מבוקרים, כהגדרתם בחוק מבקר המדינה, ומסייע למפלגות ולרשימות מועמדים בהכנת דו”חות למבקר המדינה, כך שיעמדו בדרישות הוראות החוק. 
 • בייעוץ משפטי בתחום דיני עבודה, במסגרתו קיימים: הסכמים קיבוציים, הוראות תקשי”ר, ייעוץ וייצוג בבתי דין ובועדות שונות, חוקת העבודה לעובדי מוסדות ציבוריים ולעובדי מדינה, זכויות עובדים המועסקים ברשויות מקומיות ומועצות אזוריות. 

יניב גבריאל ושות’ – משרד עורכי דין ויועצי מס מייעץ לחשודים בחקירה ומייצג נאשמים בבתי המשפט.

  ליצירת קשר עם
  יניב גבריאל ושות' משרד עורכי דין ויועצי מס
  נא למלא את הפרטים הבאים:


   

  התקשרו למשרדנו  – 1-700-700-088 ונוכל להעניק לכם עזרה משפטית ומקצועית ראשונה, או לתאם פגישה דחופה.