בחרו עמוד
השתלמות חשבי שכר

השתלמות חשבי שכר

השתלמות חשבי שכר היא ללא ספק חשובה עבור חשבי שכר בכירים מכמה סיבות. ראשית, חשבי שכר בכירים נושאים באחריות לפקח על הרווחה הפיננסית של הארגון, לרבות חישוב וחלוקה מדויקים של שכר העובדים. כדי למלא אחריות זו ביעילות, עליהם להיות בעלי הבנה מקיפה של תהליכי שכר, תקנות ושיטות...

ימי עיון לחשבי שכר בכירים

רשימת ימי עיון מתוכננים ל”חשבי שכר בכירים”באישור ובפיקוח לשכת רואי החשבון בישראל ההשתלמות מאושרת על ידי לשכת רואי חשבון כחלק מתוכנית ההשתלמות שעל חשב שכר בכיר לעבור מידי שנה מטרת ההשתלמות ע”פ תקנון לשכת רואי חשבון כל “חשב שכר בכיר מוסמך”,...