בחרו עמוד

מאגר בחינות קורס מתווכי מקרקעין

השאלונים שלהלן כוללים את המבחן הרשמי, נספחים ודף תשובות, מטעם משרד המשפטים

בהצלחה
המכללה למיסים ולחשבונאות