בחרו עמוד

מדריך הטבות מס

מדריך זה יסייע לך להתמצא בזכויות המוקנות לך.

המידע הכלול במדריך נכון ליום כתיבתו, כמצוין בו.

תוכן המידע הכלול במדריך אינו מהווה ייעוץ ואין להסתמך עליו לשם קבלת החלטה כל שהיא או הימנעות מהחלטה כל שהיא.

שם המדריך

הורדת המדריך כקובץ PDF 

הטבות מס לשכירים

להורדת המדריך – לחץ כאן.

נק׳ זיכוי בעד ילדים

להורדת המדריך – לחץ כאן.

נק׳ זיכוי לחייל משוחרר 

להורדת המדריך – לחץ כאן.

הטבות מס להשכרת דירה למגורים

להורדת המדריך – לחץ כאן.