בחרו עמוד

מחיר דמי הבראה ליום במגזר הפרטי נותר ללא שינוי בסך 378 ש”ח – החל מיום 1/7/2019 

 

בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי בדבר תשלום דמי הבראה במגזר הפרטי, מחיר יום הבראה, נותר ללא שינוי בסך של 378 ₪ ליום, וזאת החל מיום 1/7/2019 .