בחרו עמוד

מחיר דמי הבראה ליום במגזר הציבורי עודכן לסך 432 ש”ח – החל מיום 1/6/2019 

בהתאם לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, החל מיום 1/6/2019 מחיר יום הבראה במגזר הציבורי, עודכן לסך של 432 ₪ ליום, וזאת החל מיום 1/6/2019.