בחרו עמוד

מתן הרשאה לעובד לדווח בשם המעסיק טופס 161 חדש מקוון – דיגיטלי

 

 

מעסיק המעוניין לתת הרשאה לעובד לדווח טופס 161 חדש מקוון – דיגיטלי בשמו, יוכל לעשות זאת בקישור הבא: