בחרו עמוד
החל מיום 1.9.2023 מצטרפים חדשים ל-ביטוח מנהלים” רשאים להפקיד ל-“ביטוח מנהלים” על חלק המשכורת העולה על פעמיים שכר ממוצע במשק (בשנת 2023: כ-25 אלף ש”ח לחודש), רק בתנאי שעד לחלק המשכורת של פעמיים שכר ממוצע במשק, הופקד תחילה ל-“קרן פנסיה”, או
ל-“קופת גמל”.
הגבלה זו על ביצוע הפקדות חדשות, למצטרפים חדשים, החל מיום 1/9/2023
ל-“ביטוח מנהלים”, הופכת את “ביטוח מנהלים” ל-“מוצר פנסיוני” הרבה פחות כדאי למבוטחים,המבקשים להבטיח לעצמם קצבה (פנסיה), בסכום חודשי ראוי ב-“גיל הפרישה”.