בחרו עמוד
המוסד לביטוח לאומי מאפשר, באופן חד פעמי, לבני זוג מאותו המין להחליט בכתב, בטופס ייעודי, למי מבני הזוג תשולם קצבת הילדים.

החלטתם זו של בני הזוג תשפיע גם על קבלת נקודות הזיכוי בשל הילדים ממס הכנסה כלהלן:

התנאי המקדמי של מס הכנסה על מנת לאפשר לבני זוג מאותו המין לקבל נקודות זיכוי בשל ילדים הוא שבני הזוג רשומים במרשם רשות האוכלוסין כ-“נשוי” / “נשואה”.
  • בן הזוג אשר מקבל את קצבת הילדים מהמוסד לביטוח לאומי: יקבל את נקודות הזיכוי בשל ילדים כפי שמגיעות לאם.
  • בן הזוג אשר לא מקבל את קצבת הילדים מהמוסד לביטוח לאומי: יקבל את נקודות הזיכוי בשל ילדים כפי שמגיעות לאב.