בחרו עמוד

החל מיום 1/4/2024, שכר המינימום לחודש, יעלה ל-5,880.02 ש”ח 

שר העבודה, מר יואב בן צור, חתם ביום ב’, 11/3/2024, על” צו שכר המינימום” המורה על העלאת שכר המינימום החל מיום 1/4/2024, וזאת בעקבות העליה של “השכר הממוצע במשק” ל- 12,379 ש״ח.

לפי הצו הנ”ל “שכר המינימום לחודש” החל מיום 1/4/2024 יעמוד על 5,880.02 ש”ח, לעובד מגיל 18 ומעלה.

“שכר המינימום לחודש” לעובד מגיל 18 ומעלה מיום 1/4/2023 ועד ליום 31/3/2024 עמד על 5,571.75 ש”ח.

תזכורת:

אי תשלום “שכר מינימום” כהגדרתו ב”חוק שכר מינימום” היא: מחד – עבירה פלילית, ומאידך – “הפרה מינהלית”.

הוראות חוק שכר המינימום נאכפות על ידי משרד העבודה.