בחרו עמוד
בפסק דין מהפכני של בית הדין לעבודה (פסק הדין ב”ל 18838-10-21, אמיר הנדל נ’ המוסד לביטוח לאומי מיום 2/5/2023), נפסק:
“עקר בית” בתא משפחתי, של בני זוג מאותו המין, פטור מתשלום דמי ביטוח והוא מבוטח מכוח דמי הביטוח שמשלם בן זוגו.
פסק הדין הנ”ל הינו מהפכני כי על פי סעיף 342(א) ו-238 לחוק הביטוח הלאומי: מחד – רק “עקרת בית” פטורה מתשלום דמי ביטוח, ומאידך – רק “עקרת בית” מבוטחת רק בחלק מענפי דמי הביטוח, כגון: זקנה, שאירים, נפגעי תאונות, נכות, סיעוד.
סעיף 342(א) לחוק הביטוח הלאומי קובע:
“מבוטח שהוא עובד עצמאי, ומבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, חייבים בתשלום דמי ביטוח בעד עצמם; ואולם מבוטחת לפי פרק ג’ בלבד מכוח היותה אשת מבוטח אינה חייבת בתשלום דמי ביטוח”.
סעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר “עקרת בית”
כהאי לישנא:
“אישה נשואה, למעט עגונה, שבן זוגה מבוטח לפי פרק זה, שאינה עובדת ואינה עובדת עצמאית”.
כאן, בניגוד גמור לפרשנות לשונית דווקנית של לשון החוק הנ”ל קבע בית הדין לעבודה בפרשנות תכליתית, את כי יש להחיל על גבר שהוא “עקר בית” את אותן זכויות לפי הוראות חוק הביטוח הלאומי המתייחסות ל”עקרת בית”, בתקופה בה לא היו לו הכנסות והוא ניהל משק בית משותף עם בן זוגו, במסגרת מערכת יחסים חד מינית.