בחרו עמוד
פטור ממס על השכרת דירה למגורים בשנת 2024 

חלק א’ – פטור מלא

אדם (לא חברה ולא שותפות), אשר הכנסותיו החודשיות מהשכרת דירה למגורים או דירות למגורים, בשנת 2024, אינה על סכום התקרה בסך של 5,654 ₪ לחודש יקבל פטור מלא.

חלק ב’ – פטור חלקי

אדם (לא חברה ולא שותפות), אשר הכנסותיו החודשיות מהשכרת דירה למגורים או דירות למגורים, בשנת 2024, עולה על תקרת הפטור 5,654 ₪ לחודש אולם אינה עולה על כפל התקרה הנ”ל (בשנת 2024: 11,308 ₪ לחודש), יקבל פטור חלקי באופן הבא:
א. יש להפחית מסכום ההכנסה החודשית משכר דירה את תקרת הפטור החודשית (להלן – “החריגה מהתקרה”).
ב. יש להפחית מתקרת הפטור החודשית את סכום “החריגה מהתקרה” (להלן – “הסכום הפטור ממס”).
ג. . יש להפחית מסכום ההכנסה החודשית משכר דירה את “הסכום הפטור ממס” (להלן – “הסכום החייב במס”).
דוגמא
הכנסות מהשכרת דירה מגורים – 9,000 ₪ לחודש.
1. חריגה מהתקרה: 3,346 = 5,654 – 9,000.
2. פטור ממס: 2,308 = 3,346 – 5,654.
3. חייב במס:  6,692 = 2,308 – 9,000.
על החלק החייב במס בסך 6,692 ש”ח ישלם בעל דירת המגורים (המשכיר), מס הכנסה לפי מדרגות המס ושיעורי המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית בשנת 2024.
להרחבה היכנסו לקישור באתר רשות המסים:
למידע נוסף על כל מה שחדש בתחום וחשוב להכיר > בקטגורית חדשות המכללה