בחרו עמוד

פורסמו הנחיות לתשלום פיצויים לעסקים באזור הדרום ועוטף עזה בשל נזקים לעסקים – החל מיום 18/6/2019

ביום 18/6/2019 פרסמה רשות המסים באתר האינטרנט שלה, את התקנות, ההנחיות וטופס התביעה המעודכנים לבקשת פיצויים בגין נזק עקיף, שנגרם לעסקים ביישובי הדרום ועוטף עזה, מ-1/5/2018 עד 31/12/2019.

הפיצויים הם בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן הפיצויים, שהארכת תוקפן אושרה ע”י ועדת הכספים של הכנסת ביום 13/5/2019.

הפיצויים יינתנו במסלולים הבאים: מסלול מחזורים לענף הדבורים, מסלול מחזורים לענף התיירות ומסלול שכר לענפי המסחר, התעשייה, השירותים, החקלאות, התיירות והדבורים.